Når teknologi, tjenester og retningslinjer settes i system reduseres risikoen av å bli rammet av cyberangrep og datakriminalitet.
Vi fokuserer på hver enkelt bedrifts spesifikke behov, skreddersyr løsninger og sikrer arbeidsprosesser som bedrer effektiviteten og øker produktiviteten.

Som leder må du kontinuerlig håndtere endringer, enten det gjelder å endre virksomheten for å utnytte nye markedsmuligheter, omstrukturere for å forbedre effektiviteten, eller tilpasse virksomheten til nye regler og risikofaktorer. Målet vil alltid være å oppnå optimale resultater, uavhengig av konkurransesituasjon og økonomisk klima. For å klare dette må de riktige personene, prosessene og teknologiene være på plass.

Vi tilbyr forretningsrådgivning innen følgende områder:

  • Utarbeidelse av IT-strategi
  • Virksomhetsarkitektur
  • Sikkerhet
  • Prosjektledelse
  • Forbedring av kundeopplevelser
  • Test og teststrategi
  • Utarbeidelse av business case for IT-investeringer
  • Endringsledelse med fokus på IT
  • Beslutningsinformasjon og Business Intelligence
  • Gevinstrealisering i prosjekter

Hvordan øke virksomhetens forandringsevne?