Inzicht in end-to-end ketens is belangrijk voor transport en logistiek. Door ketenmonitoring en -besturing kunnen kosten verlaagd en opbrengsten verhoogd worden.

CGI helpt haar klanten door slimme technologie in te zetten die de operationele procesuitvoering monitort, bewaakt en waar nodig bijstuurt. U krijgt real-time inzicht in vraag en aanbod, in de primaire procesuitvoering, en grijpt tijdig in wanneer dat nodig is.

CGI realiseert in toenemende mate ketenmonitoringtrajecten voor haar klanten; nationaal en internationaal. Door een combinatie van domein-, proces- en techniekkennis weten onze mensen in korte tijd waarde toe te voegen. In een gezamenlijk traject met de klant wordt een eerste blauwdruk gemaakt voor ketenmonitoring en -besturing, waarbij een roadmap van initiatieven wordt uitgewerkt. Vervolgens realiseren we kort cyclisch technische oplossingen die directe business waarde creeeren. De ervaring laat zien dat niet alleen de terugverdientijd voor klanten aantrekkelijk is, maar ook dat de organisatie klaar is voor de toekomst en mee kan blijven doen in de digitaliserende wereld.

Meer weten over ketenmonitoring of ketenbesturing? Download de factsheet middels de downloadbutton of neem direct contact op met Hans Moonen of Ron Müller.