Asbestwerkzaamheden app

Medetoezichthouders helpen Inspectie SZW met de app bij het opsporen van illegale asbestsaneringen

CGI heeft voor de Inspectie SZW een zogenoemde Asbestwerkzaamheden app ontwikkeld. De applicatie toont op een overzichtskaart alle geregistreerde meldingen over het saneren van asbest op en rond de locatie van de gebruiker. De gegevens van de meldingen zijn afkomstig vanuit het bestaande registratiesysteem van de Inspectie SZW. Omdat asbest gevaarlijk is om mee te werken is er een specifieke regelgeving voor opgesteld. Deze houdt in dat alleen bedrijven die zijn gecertificeerd asbest mogen inventariseren of verwijderen. De Inspectie SZW houdt hier toezicht op. Asbestsaneringsbedrijven moeten vooraf een melding doen van de periode en het adres waarop zij hun werkzaamheden uitvoeren.

Samen grip op asbest

Naast een beter overzicht biedt de Asbestwerkzaamheden app ook de mogelijkheid voor een intensievere samenwerking: de Inspectie SZW kan sneller schakelen met medetoezichthouders van onder andere de gemeenten, de (milieu)politie en de regionale uitvoeringsdiensten. Op deze wijze heeft de Inspectie SZW meer ogen in het veld om malafide praktijken op te sporen en aan te pakken. Ook kunnen burgers gebruik maken van de app om illegale asbestwerkzaamheden door te geven. De applicatie is na een succesvolle pilot in het najaar in 2014 in gebruik genomen. Deze is beschikbaar in zowel de Rijks App Store als de iOS en Android App Stores.

Naast de Asbestwerkzaamheden app heeft de Inspectie SZW in samenwerking met CGI ook een aantal andere applicaties ontwikkeld ter bevordering van een zo’n mobiel mogelijke werkplek voor inspecteurs en toezichthouders. Deze locatie gebonden services dragen bij aan een grote effectiviteit en efficiency van toezichttaken van de Inspectie SZW.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanpak van malafide asbestsanering door de Inspectie SZW? Kijk dan eens naar deze film ‘Samen grip op asbest’