Įprastas sutarčių pasirašymas susijęs su tam tikru ilgu sutarties perdavimo ir pasirašymo įgaliotais asmenimis procesu. Įgalioti asmenys turi atvykti ir fiziškai pasirašyti sutartį, taip pat užtikrinti sutarties saugumą ir konfidencialumą. Dažnai abi pasirašančios sutartį suinteresuotos pusės negali būti vienoje vietoje tuo pačiu laiku, o sutarčių siuntimas paštu papildomai užtrunka.

CGI skaitmeninio parašo pagalba Jūs galėsite išvengti šių nepatogumų ir sutartį pasirašyti  bet kurioje vietoje ir bet kuriuo laiku pasitelkiant autentifikavimą per interneto banką,  atmeniąją kortelę ar mobilųjį ID. CGI skaitmeninio parašo sprendimas suarchyvuoja pasirašytą sutartį ir tokiu būdu sumažina saugumo ir konfidencialumo atskleidimo rizikas bei užtikrina patogią prieigą prie pasirašytos sutarties.

CGI SKAITMENINIS PARAŠAS