Suomijos paskirstymo tinklų operatorius Fingrid kartu su CGI vysto duomenų centrą (angl. Datahub) – centralizuotą informacijos apsikeitimo sistemą Suomijos mažmeninės prekybos elektros energijos rinkai. Tikimasi, kad šis  Fingrid Datahub Oy įmonės administruojamas duomenų centras, kuriame bus saugoma informacija apie 3,7 milijonų Suomijos elektros energijos suvartojimo vietų,  užtikrins lengvesnį, greitesnį ir efektyvesnį keitimąsi duomenimis rinkos dalyviams.  

Duomenų centras prisidės prie Suomijos elektros energijos rinkos pokyčių

Planuojama, kad Suomijos elektros energijos rinka visiškai pasikeis iki 2023 metų. Pavyzdžiui, gyventojų bendrijos galės steigti energetikos bendrijas, ir tai leis lanksčiau naudoti saulės energiją ir tiekti saulės generuojamą elektrą gyventojams. Taip pat, numatomas 15 minučių balansavimo laikas, kuris padės subalansuoti elektros energijos gamybą ir suvartojimą pagal rinkos kainas.

Kai šios elektros energijos rinkos reformos bus įgyvendintos, CGI kartu su Fingrid toliau vystys duomenų centrą pagal naujus rinkos reikalavimus. Fingrid duomenų centras sukurtas panaudojant CGI centralizuotos rinkos sprendimus (CMS), tad efektyviai apdoroja didelius duomenų kiekius.

„2023 metais elektros energijos vartotojai galės burtis į energetikos bendrijas. Vartotojai galės kartu gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir naudoti ją savo poreikiams. Energetikos įmonės galės suteikti savo vartotojams daugiau elektros energijos gamybos ir suvartojimo būdų,“ – sako Pasi Aho, Fingrid Datahub Oy direktorius.

„Duomenų centras bus visiškai atnaujintas iki 2023 m. pradžios. Vystymo darbai bus baigti 2022 metų rudenį, po to sistema bus testuojama kartu su Suomijos elektros energijos įmonėmis,“ –  sako Riku Rokala, CGI Suomijoje konsultavimo paslaugų viceprezidentas.

15 minučių balansavimo laikotarpis užtikrins konkurencingą atsinaujinančios energijos kainą

Pastaruoju metu elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių vis auga, bet ji priklauso nuo oro sąlygų – taip mažėja tradicinė elektros energijos gamyba, kuri yra reguliuojama. Todėl Suomija kartu su visa Europa naudos trumpesnį – 15 minučių – balansavimo laiką vietoj dabar naudojamo vienos valandos balansavimo ciklo. Tai padės nustatyti elektros energijos kainą tiksliau, pritaikyti naujas technologijas ir padidinti veiklos efektyvumą.

„Atnaujinę duomenų centrą galėsime kas valandą kaupti duomenis iš elektros energijos vartotojų ir paversti juos į ketvirtinius rodmenis iki tol, kol bus atnaujinti vartotojų elektros skaitikliai. Tai padės palaipsniui efektyviai pradėti taikyti naują balansavimo būdą iki 2023 m. pradžios,“ –  sako Aho.

Aho sako, kad elektros energijos rinkos modelis Turi būti atnaujintas ir atitikti naują energijos gamybos struktūrą, balansuojant gamybą ir suvartojimą pagal rinkos kainas. „15 minučių balansavimo laikas padeda veiksmingai pasiekti numatytų tikslų energetikos ir klimato kaitos srityje.“ –  pabrėžia Aho.

Jau daugiau nei du dešimtmečius CGI kuria ir diegia duomenimis grįstas ekosistemas. Pasak Rokalos, visas pasaulis įdėmiai stebi šio inovatyvaus Suomijos projekto eigą. „Suomija viena iš pirmaujančių šalių šioje srityje. Todėl mes labai džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Fingrid ir padėti Suomijos gyventojams pradėti naudotis naujais, tvariais energijos gamybos būdais,“ –  apibendrina Rokala.