Som detailbank kender du fuldt ud betydningen af digital teknologi – og hvor vigtig den er for din fremtidige succes. Selvom detailbanker har investeret i digitale kanaler og kompetencer, har mange et ønske om at forbedre deres ROI. For at vejlede og understøtte vores kunder på tværs af brancher (herunder detailbanker) i den digitale transformation, har CGI identificeret en vigtig fællesnævner for digital succes – nemlig at tænke ”from the outside in”.
 
Succesfuld digital transformation begynder ”udefra” med en analyse af kundens præferencer og adfærd - og fører til store kundefokuserede forandringer inden for virksomhedens vægge - drevet af digital teknologi. Det handler om langt mere end at præsentere eksisterende bank-processer i en app. Det handler om at revolutionere kundeoplevelsen fra kernen af din virksomhed.

CGI’s globale bank-forbrugerundersøgelse

For at understøtte vores kunder inden for detailbankvirksomhed i at forstå deres kunder og opnå succes med digital transformation, har CGI iværksat en uafhængig online-undersøgelse af finansielle forbrugere i Nordamerika og Europa. Formålet er at undersøge, hvad forbrugerne ønsker og forventer af en bank - og deres tilfredshed med de nuværende serviceydelser. Undersøgelsen viser, at et flertal af forbrugerne ønsker digitale services - med meget lidt variation i resultaterne set i forhold til alder eller indkomst. Digitale ydelser er nu og for alle.

Undersøgelsen omfatter bl.a.:

  • Finansielle forbrugeres behov
  • Forbrugernes tilfredshedsniveauer
  • Årsagen til at forbrugere skifter bank
  • Præferencer for bank services
  • Hvordan forbrugere træffer finansielle beslutninger

Undersøgelsesmetode

CGI har spurgt 1.244 forbrugere på tværs af Nordamerika og Europa for at få mere viden om deres bank præferencer. Undersøgelsen blev gennemført af Research Now, som er en af verdens førende digitale dataindsamlingsvirksomheder.
 
Undersøgelsen inkluderer respondenter i forskellige aldre og indkomstniveauer for at vurdere om resultatet er påvirket af demografiske faktor. Mens vi primært har fokuseret på detailbank-forbrugerne (80 procent af de adspurgte), har vi også spurgt forbrugere, som primært har økonomiske relationer med kreditforeninger, sparekasser og realkreditinstitutter (20 procent af de adspurgte).

Konklusioner og anbefalinger

CGI’s globale finansielle forbrugerundersøgelse har til formål at guide vores kunder i forhold til udvikling af kundefokuserede, resultatorienterede digitale strategier. Download vores rapport og få yderligere indsigt, konklusioner og anbefalinger.

Du er også meget velkommen til at kontakte Troels Hoffmann Johansen, director på tlf. 52 18 53 18 for en uddybning og erfaringer fra vores øvrige finanskunder lokalt og globalt.