12. oktober 2022

CGI Danmark har vundet EU-udbuddet af kontrakten 'Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Tilskuds- og Kontroladministrative Systemer' - også kaldet TKS - for Landbrugsstyrelsen.

Aftalen har en varighed af op til 10 år og i følge Landbrugsstyrelsen en værdi på mere end 100 millioner kroner i hele perioden.

Betegnelsen tilskuds- og kontroladministrative systemer dækker over de it-systemer, der er med til at sikre, at de 40.000 danske landmænd hvert år får udbetalt den korrekte EU støtte.

At CGI er valgt som leverandør betyder, at Landbrugsstyrelsen og CGI Danmark forlænger et eksisterende samarbejde.
CGI var i forvejen leverandør under den hidtidige kontrakt, og Michael Hermansen, Senior Vice President og administrerende direktør for CGI i Danmark, glæder sig over den nye aftale:

"Jeg er glad for den fortsatte tillid, Landbrugsstyrelsen viser os. Vi har gennem adskillige år haft et fortrinligt samarbejde på flere forskellige områder, og det ser vi frem til at fortsætte," siger han og tilføjer:

"TKS løfter en vigtig kontrolopgave for det danske samfund. Systemerne er med til at sikre korrekt udbetaling, og de sikrer, at Danmark lever op til de til enhver tid gældende EU-regler for udbetaling af støtte. Det er en kompleks opgave, som kræver mange forskellige kompetencer af leverandøren, hvor forretningsforståelse, stærkt domænekendskab og selvfølgelig dyb teknisk viden er afgørende."

"At vi er valgt til at fortsætte som Landbrugsstyrelsens partner bekræfter os i, at vi i CGI har de rigtige kompetencer. Aftalen understøtter vores strategiske fokus på at være en central aktør inden for digitalisering af den offentlige sektor i Danmark," siger Michael Hermansen.

”Vi er rigtig glade for, at vi har fået lavet en aftale, som sikrer en stabil drift af vores tilskuds- og kontroladministrative systemer fremadrettet. Det er systemer som er vitale for vores daglige drift og derfor er det rigtigt godt, at vi har kunnet finde en solid samarbejdspartner i form af CGI Danmark, da stabil drift er til gavn for alle systemernes brugere”, udtaler vicedirektør for Ressoucer i Landbrugsstyrelsen, Jon Simonsen.

For more information: 
Local media

Ann-Christine Almbjerg
Marketing Director, CGI Denmark 
ann-christine.almbjerg@cgi.com
M: +45 29 49 89 12