07. maj 2020

CGI genvalgt til at stå for drift og udvikling af vigtige toldsystemer

Ny driftsaftale sikrer fortsat drift, udvikling og support af kritiske it-systemer til toldbehandling af varer til og fra Danmark

CGI skal fortsat drive, videreudvikle og vedligeholde en række centrale toldsystemer. Det står klart efter en udbudsproces, hvor Udviklings- og Forenklingsstyrelsen som indkøber har udpeget CGI som vinder af kontrakten på at drive systemerne for Toldstyrelsen.

Kontrakten er en tidsubegrænset aftale på op til 360 millioner kroner. Med den nye aftale fortsætter Toldstyrelsen og CGI et eksisterende samarbejde, idet netop CGI i de seneste seks år har stået for driften af de systemer, aftalen omfatter.

Et godt partnerskab fortsætter

Administrerende direktør Michael Hermansen fra CGI i Danmark glæder sig over aftalen:
- Vi har haft et tæt og godt partnerskab med begge styrelser gennem adskillige år, som vi ser frem til at fortsætte. Og vi er stolte over fortsat at skulle løfte opgaven med at drive og udvikle disse samfundskritiske it-systemer yderligere.
- Managed it-services er et strategisk fokusområde i vores forretning, og den nye aftale er et af eksemplerne på de kompetencer og den styrke, CGI står for som en pålidelig udbyder af managed it-services, siger han.

Løbende udvikling af fremtidens toldbehandling

I hele aftaleperioden har CGI det fulde ansvar for it-systemerne. Det vil sige hosting, drift, support, tilpasning til nye krav og toldregler samt udvikling. Dermed sikrer Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke blot driften af Toldstyrelsens it-systemer, men også at de understøtter en løbende udvikling af systemerne bag fremtidens toldbehandling.

- Det er en god, langsigtet og visionær aftale, som giver plads til nye, agile arbejdsformer. Jeg er overbevist om, at vi sammen kan indfri et nyt potentiale for at understøtte fremtidens toldbehandling med moderne it-løsninger, siger Michael Hermansen.