Hvor vil du hen med din karriere? Når du bliver en del af CGI, står du ikke alene med at besvare dette spørgsmål. CGI gør det muligt for dig at opstille karrieremål, og vi støtter dig i at forfølge dem.

’Performance Management’ er en løbende proces. For at guide dig på din karrierevej afholdes en årlig samtale omkring udvikling og ønsker for fremtiden. ’Career Development’ er en del af CGI’s ’Performance Management’, hvor du ved en samtale med din nærmeste leder får lejlighed til at give udtryk for dine karriereønsker og ambitioner. Dermed bliver din karriereudviklingsplan løbende opdateret i overensstemmelse med dine mål og virksomhedens behov.

Derudover skaber CGI’s fortsatte vækst, vores globale tilstedeværelse og kunder, vores brede branchefokus samt end-to-end services og løsninger ubegrænsede muligheder. Heri ligger der store muligheder, og vi er fleksible og engagerede i at hjælpe dig med at vokse – lige fra ændring af roller eller opgaver til at tage ledelsesansvar eller en international opgave.

At blive en del af CGI er starten på både en lovende og en spændende karriererejse.

I CGI tror vi på en læringskultur, som er forankret i vores dagligdag, og hvor læring og udvikling er en kontinuerlig proces. Vi lærer alle hver dag af vores erfaringer, af vores kolleger og gennem uddannelsesprogrammer. Vi har baseret vores læringsmodel på et 70/20/10-princip:

  • 70% af læringen foregår på arbejde

  • 20% er læring mellem kolleger

  • 10% er gennem uddannelse

 

Tilegnelse af viden og kompetencer

Ud over tekniske og faglige uddannelsesprogrammer er der en række uddannelsesmuligheder ved CGI’s Leadership Institute, som kan hjælpe dig med at udvikle dine lederevner og forbedre din viden inden for dit ekspertiseområde.

 

 

Vidensdeling

Du kan med fordel tilslutte dig CGI's faglige netværk og interessegrupper, hvor der løbende udveksles viden. Her har man adgang til og kan udnytte hinandens ekspertise, samarbejde omkring problemløsning og dele den seneste viden inden for vores branche, der er under konstant udvikling.

Kreativitet og innovation

Uanset stilling eller branchesektor vil du løbende blive opfordret til at være nytænkende i måden at udføre opgaver på, finde løsninger til kunderne og til at sikre CGI’s succes.

Udvikling via synergieffekt

CGI arbejder med at levere løsninger, som udnytter vores globale kapaciteter, hvilket også giver dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og fremme din karriere. Det styrker også innovation, troubleshooting og leverancer