Medarrangørsession: 5. marts kl. 10.45 - 11.15 (Suecia - Radisson)

Integration af ESG i forretnings- og IT-strategien

Ambitioner om at bidrage til den grønne indstilling, og krav til gennemsigtighed og rapportering, har kastet mange organisationer i Danmark og EU ud i en jagt på nye og innovative løsninger, der kan håndtere de stigende ESG-krav. Men for langt de fleste organisationer og sektorer, er det ikke hensigtsmæssigt at betragte ESG som et nyt område, hvor kompetencer, data, systemer og processer skal opbygges.

I stedet, bør man tage en mere traditionel strategisk og forretningsorienteret tilgang, hvor man analyserer forventede fremtidige behov, og designer sin tilgang til ESG baseret på eksisterende kompetencer, forretningsgange og udviklingsplaner. Når man har sikret sig, at ESG er integreret i forretningen, er man langt bedre rustet til at kaste sig ud i de store innovative projekter.

På dette indlæg vil CGI kort give eksempler på, hvordan man strategisk skal vurdere integration af ESG i sin organisation, hvordan man lavpraktisk kan eksekvere, og hvordan man kan opbygge et økosystem af samarbejdspartnere, der kan styrke ens ESG-tilgang.

KOMBIT vil supplere med et ”real-life” eksempel på, hvordan de, med udgangspunkt i deres eksisterende strategi og markedsposition, er i gang med at inddrage bæredygtighed på både strategiske, taktiske og operationelle niveauer.

 

Talere

Carsten Brøns Andersen, Utility & Green Transformation Lead, CGI

Frederik Beyer, Chefkonsulent / Bæredygtighed, KOMBIT