9. marts kl. 13.00 - 13.30 i Caféen

Oplægsholder: Michael Zakarias

It-modernisering og gennemgribende digitalisering af organisationer og virksomheder gør, at it-afdelinger og systemlandskaber overalt er mere udfordret end nogensinde før.

Nye leverancemodeller og kompetencer som fx DevOps og cloud er afgørende. Men de må ikke stå i vejen for klassiske dyder som stabil drift af eksisterende it-systemer og høj leverancekvalitet. Med andre ord: Arkitekturfunktionen er under forandring, og det kræver et nyt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger om arkitektur og håndtere teknisk gæld.

Derfor har CGI udviklet det agile metodeapparat RCDA (Risk and Cost Driven Architecture), som hjælper virksomheder med at træffe arkitekturbeslutninger i en digital verden under konstant forandring. Med RCDA lærer it-arkitekter på alle niveauer at arbejde i simple og agile beslutningsloops. Fokus er på ikketeknisk kommunikation af komplekse arkitekturbeslutninger for sikre bedre forståelse og buy-in fra beslutningstagere.

Det får du af det...

  • Introduktion til CGI’s agile arkitekturmodel RCDA
  • Et moderne syn på arkitekturfunktionen
  • Optimalt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger om arkitekturen og håndtere teknisk gæld
  • Kommunikation om komplekse arkitekturbeslutninger til ikketekniske personer