CGI’s Patologisystem understøtter hele produktionsforløbet gennem laboratoriet fra rekvirering til svar-afgivelse.

Kontrol og dokumentation

Vha. statuspunkter styres på, hvor langt prøverne er kommet i analyseprocessen, og samtidig dokumenteres, hvilke personer der har arbejdet med prøverne. Ved anvendelse af stregkoder på prøver, blokke og glas opnås en sikker identifikation, samt giver forenklede registreringer.

Overordnet understøtter systemet følgende

 • Individuelle opsætninger via profiler og klassifikationer
 • Integration til digitalt diktat- og talegenkendelsessystem
 • Udskrivning af stregkodelabels
 • Udskrivning af 2D-stregkoder direkte på kapsler via kapselprinter.
 • Udskrivning direkte på glas via glasprinter.
 • Digital adgang for de kliniske brugere, der giver mulighed for rekvirering af prøver, at se status på igangværende prøver, og se afgivne svar elektronisk.
 • Hurtigere registrering og godkendelse ved benyttelse af samlediagnoser og standardtekster
 • Integration med immunostainers
 • Integration med glasscannere (virtual microscopy)
 • Integration med glasprintere
 • Integration med blok/kasette printere
 • Integration med macrokamera
 • Integration med TWAIN kameras/scannere
 • Integration med autoscreenere
 • Understøttelse af TMA - Tissue Array
 • Understøttende kontrolfunktion på særskilte arbejdspladser som mikrotomi og indstøbning.
 • Integration til Biobank