EFFEKTIV DATAFANGST MED GLOBAL INVOICE SCANNING

Vi tager hånd om din post - en enkel måde at digitalisere din virksomheds fakturahåndtering.
Enkel og effektiv fakturahåndtering kræver ensretning af arbejdsprocesser med fokus på digitalisering og workflow understøttelse. Hvordan arbejder din virksomhed i dag?

  • Hvor lang tid bruger din virksomhed på at indtaste leverandørfakturaer?
  • Hvor lang tid bruger din virksomhed på at scanne og tolke leverandørfakturaer?
  • Kommer modtagne fakturaer tilstrækkeligt hurtigt frem til godkendelse hos den rette person?

Elektronisk proces

Vejen frem til en fuldt elektronisk proces vedr. fakturahåndtering stiller både tekniske og organisatoriske krav, som kan være svære at håndtere ved siden af virksomhedens daglige arbejde. Fakturascanning as a service fra CGI sikrer din virksomhed en enkel, hurtig og markant effektiviseringsgevinst, der samtidig er grundlaget for yderligere optimering af processer.

Fordele med Global Invoice Scanning:

  • Ingen dyre investeringer i eget udstyr
  • Effektivitet
  • Store besparelsesmuligheder
  • OCR, ICR og linjetolkning
  • Frigørelse af interne ressourcer
  • Høj kvalitet

Gå i dialog med os, kontakt

Mogens Christensen
M: +45 21 71 73 08
E: mogens.christensen@cgi.com