Hurtige og pålidelige integrationer til dine leverandører, partnere og kunder er vejen til stærkere relationer og effektiv samhandel. Har du undersøgt potentialet med integration, automatisering og digitalisering?

DIN VIRKSOMHEDS DAGLIGE FOKUS OG UDFORDRING

At sælge produkter og services og få betaling for disse er helt centralt for alle virksomheder. Det kræver, at de forretningsmæssige- og tekniske processer bindes sammen og understøtter det komplekse samspil med leverandører, partnere og kunder.
At skabe og udbygge en dedikeret integrationsplatform er en stor investering. Det kræver, at du har den rette infrastruktur, de rette applikationer og de rette nøglepersoner til at sikre samspillet.

VORES INTEGRATIONSSERVICE HAR FOKUS PÅ EDI OG MEGET MERE

Alt hvad du reelt har behov for, er en integrationsservice, der spiller godt sammen med applikationer såvel internt i virksomheden som overfor eksterne partere. En løsning, som sikrer effektiv udvekling af elektroniske informationer både hurtigere, billigere og mere sikkert.
Navnet er Enterprise Integration Service og formålet er at binde dine centrale forretningsapplikationer sammen med dine partneres forretningsapplikationer. Virksomheder og forretningsapplikationer er forbundet til integrationsservicen via en lang række standard netværk, protokoller og fil- og meddelelsesformater (hvilket enkelt kan sammenfattes til EDI). Enterprise Integration Services er integrationsservices, der bygger på en række standardkoncepter til enkel og effektiv etablering og håndtering af integrationer på tværs af virksomheder.

Vigtige fordele

  • En "stikkontakt i væggen" - Integration as a Service
  • 100 % integrerede VANS.DK og NemHandel services
  • 24x365 styrede aktioner
  • Støtte til en lang række protokoller og meddelelsesformater
  • Forbrugsbaseret prisfastsættelse
  • Gennemførelse og forvaltning af eksternt og interte anvendte forbindelser
  • Shared infrastruktur, applikationer, drift og ledelse indgår i servicen, hvilket betyder øgede stordriftsfordele set i forhold til en kundespecifik/kundeadministreret løsning.

Gå i dialog med os, kontakt

Mogens Christensen
E: mogens.christensen@cgi.com
M: 21717308