BROKER er et individuelt tilpasset standardsystem, der tager udgangspunkt i en specifik BROKER kundes softwareinstallation. BROKERs funktionalitet kan overordnet set opsummeres med ordene ”et banksystem”. BROKER tilbyder tilsvarende funktionalitet som dets konkurrenter fra SDC/BEC.

BROKER HÅNDTERER ALLE AKTIVITETER

BROKER er primært udviklet til at håndtere værdipapirhandel med tilhørende og afledte aktiviteter. Mere almindelige bankaktiviteter såsom ind-/udlån, pensionsforvaltning, depotforvaltning med tilhørende håndtering af Corporate Actions, pengeoverførsler etc. styres også i BROKER.

RUNDT OMKRING KUNDERNE

I kunderegisteret kan der oprettes kunder med kundeoplysninger. Dette indbefatter bl.a. navn, adresse, telefon, CPR-nummer, skattekoder, MIFID kategoriseringer, fuldmagtsforhold m.m. På en kunde er der mulighed for at tilknytte en eller flere konti og i flere valutaer. Kontiene kan være pension, frie midler, lån m.m. Kontiene bærer diverse oplysninger som rentekoder, kurtagekoder, VP-oplysninger, CSD oplysninger, handelsrettigheder.

Til kontiene kan der være tilknyttet depoter. BROKER besidder også et papirregister, der indeholder alle nødvendige oplysninger om de fondskoder, der skal bruges i systemet og stilles til rådighed for kunderne, når der forekommer transaktioner.

DATA UDVEKSLES AUTOMATISK

BROKER udveksler data med en række andre systemer og applikationer.

Det daglige flow er, at BROKER om morgenen, inden du møder, leverer data via den specielle BROKER-gate til webben, som er kundernes interface til deres oplysninger og aktiviteter. Der leveres oplysninger om fx saldi, beholdninger, limits, lines, transaktioner, rettigheder, abonnementer etc.

I løbet af dagen har kunderne mulighed for at tilgå disse oplysninger fra deres webadgang, indlægge ordrer og følge, at handlerne bliver eksekveret. Ved børsslut tankes alle nye transaktioner fra webben via BROKER-gate ned til BROKER (to gange - ved Europa/Norden luk og efter USA luk).

YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt Kjeld Ibarra-Hansen hos CGI:

Tlf.: +45 21 71 72 27

E-mail: kjeld.ibarra.hansen@cgi.com