Implementeringen af EU’s nye toldkodeks, fra 1. maj 2016 og frem til 2021, skaber udfordringer og stiller nye krav til erhvervslivet. Praktisk håndtering af de nye regler betyder betragtelige investeringer i system- og procesændringer.

Med CGI og LTS sikrer du din virksomhed en gnidningsfri indførelse af det nye toldkodeks

Logistics Trading Services (LTS) er en cloud-baseret standardløsning til håndtering af toldprocesser i forbindelse med ind- og udførsel af varer samt anvendelse af toldoplag. Løsningen understøtter hele toldprocessen, fra import fra lande uden for EU, over toldoplagsregnskab, og til salg/re-eksport til lande inden for eller uden for EU.

LTS har følgende karakteristika:

• Via et simpelt XML-baseret interface til dine kunders ERP-systemer overføres det nødvendige datagrundlag til/fra LTS
• LTS’ brugergrænseflade giver herefter adgang til automatiserede processer for Inbound og Outbound toldprocesser samt toldoplag
• Reports-modul indeholder prædefinerede rapporter og kan anvendes til generering af import- og eksportdokumenter
• LTS består af flere moduler

Læs meget mere på nedenstående factsheet.