Resource center

Péče o životní prostředí je nedílnou součástí našich CSR aktivit. V sobotu 9. dubna 2022 jsme spolu s kolegy z Nadace O2 a ze společnosti O2 Czech Republic a.s. vyrazili sázet stromky. U Horních Jirčan u Jesenice jsme zasadili 1375...

V prosinci 2021 proběhly naše již tradiční vánoční CSR aktivity – vánoční dárky do krabice od bot, finanční sbírky pro ParaCENTRUM Fenix a pro Moje Šťastné Dieťa. Kromě toho CGI věnovalo tablety do osmi domovů pro seniory, darovalo potraviny dvěma...

Ve dnech 5.11. – 6.11.2021 proběhla akce sázení stromků, které se zúčastnilo 17 osob čítající zaměstnance CGI a jejich rodinné příslušníky. V CHKO Blaník kousek od Louňovic pod Blaníkem jsme zasadili 1000 malých buků.

Ve dnech 15.10. – 16.10.2021 proběhla akce SOS Morava, které se zúčastnilo 22 zaměstnanců CGI. Pomáhali v Mikulčicích, které byly zasaženy červnovým tornádem. S organizací pomohl zástupce Člověka v tísni. Kolegové se zapojili do rekonstrukce střech, vypomáhali v domě kompletně...

CGI dobrovolníci pomáhali neziskové organizaci Jako doma, která podporuje ženy bez domova. Sedmičlenný tým se podílel na úpravě zahrady před nadcházející zimou a také pomohl vykopat základ pro novou dlažbu.

Pro příspěvkovou organizaci OÁZA DOLNÍ POČERNICE jsme pro bono implementovali rezervační a informační systém https://rezervace.oazadopo.cz/.

​​​​​​​Duben 2021 byl pro naše zaměstnance ve znamení sportu. Společně jsme obuli běžecké boty, oprášili in-line brusle a jiné sportovní náčiní, podstoupili každoroční bolestivé cyklistické začátky a vrhli jsme se po hlavě do sbírání aktivních minut.

S ParaCENTRUM Fenix, které pomáhá lidem s poraněním míchy, spolupracujeme od roku 2012 a náš devátý ročník vánoční sbírky pro FENIX se zaměřil na zlepšení služby fyzioterapie, která pomáhá lidem s tímto poraněním při návratu ke každodennímu fungování, aby mohli...

V předvánočním čase jsme se zapojili do charitativní akce Vánoční dárky do krabice od bot pořádanou Diakonií ČCE pro děti ve věku od 0 do 17 let z azylových domů a sociálně vyloučených lokalit na Ústecku a západě Čech. Dárky...