CZ wow factor wide CGI CZ negativ

  Jsme jednou z největších firem na světě v oblasti IT konzultací a služeb.

  • NASLOUCHÁME potřebám zákazníků.
  • Navrhujeme INOVATIVNÍ řešení.
  • Jsme průvodci na cestě DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE.
  • Spolehlivě DODÁME, co jsme slíbili.

 

1976
5000
12,1mld
systemova integrace
78000
spokojenost
burza
IT

 

400
85%
globální dodávky
Outsourcing

 

Veřejný sektor
Dlouhodobě se podílí na postupné proměně veřejné správy v České republice ve skutečně moderní, elektronizovanou, efektivní službu veřejnosti.
Přeměna fyzických dokumentů do elektronické podoby v případě Národní knihovny pomohla uchovat národní kulturní dědictví pro budoucí generace a zpřístupnit ho online. 
 Doprava
Díky IT řešením od CGI v dopravě mohou pasažéři cestovat snadněji a pohodlněji a dostávat důležité informace bez prodlení. 
S využitím satelitní technologie je doprava bezpečnější a ekologičtější.
 Finance
CGI poskytuje nejmodernější technologie a služby pro zpracování plateb a jejich automatizaci. 
Chrání klienta a jeho finance před kybernetickými hrozbami. 
 Telco
Jako partner mobilních operátorů v České republice byla CGI u jejich vzniku a i nadále jim poskytuje IT řešení a podporu.
 UX design a vývoj mobilních aplikací
Zajišťujeme vývoj a navrhování webových a mobilních aplikací s cílem usnadnit práci a zpříjemnit život všem jejich uživatelům. Mobilní aplikace 104. Primátorky usnadnila divákům pražského legendárního veslařského závodu orientaci během sledování závod.
 

 

CZ CGI promo

Oznamování protiprávního jednání/Whistleblowing

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti CGI IT Czech Republic s.r.o., máte možnost jej oznámit. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  • na osobní schůzce s příslušnou osobu. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby.

CGI IT Czech Republic s.r.o. nepřijímá oznámení od osob, které jsou pro CGI IT Czech Republic s.r.o. činné jinak než v zaměstnaneckém poměru, v rámci odborné praxe, stáže nebo dobrovolnické činnosti nebo v rámci samostatné výdělečné činnosti na základě smluvního vztahu se CGI IT Czech Republic s.r.o. Oznámení od jiných osob nebudou ze strany CGI IT Czech Republic s.r.o. řešena.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

Společnost CGI IT Czech Republic s.r.o. není dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinna přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymních oznámení není však vyloučeno, budou-li se jevit jako důvodné.

Příslušná osoba

Oznámení ve společnosti CGI IT Czech Republic s.r.o. řeší pouze určené příslušné osoby. Příslušnými osobami jsou:

  • Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
  • Mgr. Anna Cervanová, LL.M.
  • Mgr. Magdaléna Kráľová

Kontaktní údaje příslušné osoby:

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ.