Občané i firmy požadují od státní správy a samosprávy vyšší kvalitu i efektivitu jejich služeb. Očekávání je, aby nabídka služeb dosáhla stejné výše jako v zemích, které zaujaly vedoucí místo na poli elektronizace veřejné správy. Cesta ke změně stávajícího stavu vede přes tzv. Digitální transformaci. Ta přinese nejen snížení nákladů na poskytované služby, ale i k zavedení nových služeb do portfolia obcí a státu, a to při zajištění vysokých nároků kladených na kybernetickou bezpečnost. Prospěch z těchto změn budou mít jak fyzické, tak právnické osoby. Rychlost a kvalita vyřízení jejich požadavků bude na očekáváné úrovni, a to bez ohledu jakým způsobem bude vedena vzájemná komunikace.

Ve veřejném sektoru se pohybujeme již dvacet let. Jsme připraveni vám pomoci s návrhem systémového řešení pro poskytování inovativních služeb ve veřejné správě, optimalizací procesních postupů a nahradit papírové medium elektronickou dokumentací. Právě změny ve všech třech vrstvách umožní dosažení výše zmíněných cílů. Služby veřejné správy v České republice se postupně promění ve skutečně moderní, uživatelsky přívětivé a maximálně efektivní.

Nabízíme služby především v oblastech:

Ať už jste ministerstvo, úřad, či jiná státní, krajská nebo městská instituce, dokážeme vám ve vašich reformních snahách pomoci ve všech částech životního cyklu – plánování, realizace, provoz a optimalizace.

Mezi naše významné zakázky ve veřejné správě patří:

  • Návrh a implementace rozsáhlého ICT řešení pro hladký průběh celostátních maturit v České republice
  • Realizace prvního projektu městské karty v České republice v západočeské metropoli ve spolupráci s Plzeňským holdingem a Plzeňskými městskými dopravními podniky. Takzvaná Plzeňská karta se stala běžnou součástí života plzeňských občanů a spolehlivě jim slouží více jak 10 let, počet jejich uživatelů stále roste a rozšiřují se i poskytované služby
  • Návrh a implementace řešení pro skenování a digitalizaci uměleckých děl Národní knihovny
  • Řízení projektu biometrických dokladů a elektronických identifikačních dokladů vydávaných Českou republikou. Podíleli jsme se na reorganizaci IT Ministerstva vnitra a Policie ČR
  • Připomínkování ICT strategie pro státní společnost MERO ČR, a.s.
  • Provedení zhodnocení vyspělosti konceptu Smart City pro město Plzeň.