CGI využívá interního know-how přední světové IT společnosti získané při plánování a realizaci Smart City konceptů a projektů v Severní Americe a Evropě.  Koncept Smart City vnímáme jako formu digitální transformace ve veřejném sektoru, tj. prolínání reálného (fyzického) světa s kybernetickým (počítačovým) světem.

Pro představitele měst a regiónů nabízíme následující služby:

 • Provádíme nezávislé zhodnocení stavu Smart City ve vašem městě či kraji
 • Navrhujeme Smart City strategie a cestovní mapy pro realizaci konceptu Smart City
 • Konzultujeme zavádění a optimalizaci procesního řízení konceptu Smart City
 • Implementujeme konkrétní Smart City projekty
 • Pomáháme řídit a koordinovat projekty třetích stran

 

Využitím moderních technologií v každodenní praxi lze zefektivnit interakci občana s místní samosprávou a nabídnout nové nebo inovované služby, které město či kraj zajišťuji obyvatelům či návštěvníkům. Cílem konceptu Smart City a jednotlivých realizovaných projektů je tedy vytváření hodnot pro občany. CGI se při definování strategie Smart City soustředuje na následující témata:

 

smart city schema

 

 • Zvýšení ATRAKTIVITY města pro obyvatele a návštěvníky

  • rozšíření portfolia municipálních služeb
  • nabídka práce, vzdělávání, zábavy, bydlení, dopravní obslužnosti, …
 • Zajištění BEZPEČÍ občanů a majetku
  • Preventivní opatření pro ochranu životů občanů
  • Ochrana hmotného i nehmotného majetku všech subjektů
 • Zabezpečení trvale udržitelného ROZVOJE
  • posílení sociálních služeb a zdravotní péče pro stárnoucí populaci
  • uchování a zlepšení životního prostředí pro budoucí generace
 • Vyšší EFEKTIVITA procesního zpracování
  • snížení provozních nákladů města
  • Užší spolupráce mezi městskými organizacemi