Primary tabs

Diverzita je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury. Rozmanitost vnímáme jako velkou výhodu a vážíme si jí. Přináší nám širokou škálu zkušeností, perspektiv a nápadů. Pokud má každý stejné příležitosti a může co nejlépe využít svůj potenciál, dosahujeme tak pro naše zákazníky těch nejlepších a nejinovativnějších výsledků a pro naše kolegy respektující a inspirující prostředí. Proto neustále pracujeme na tom, aby rozmanitost a začlenění byly v naší firmě samozřejmostí.

 

Slibujeme

  • Všichni jsme si rovninezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.
  • Neděláme rozdíly, příležitosti jsou pro všechny v celé naší společnosti - například pokud jde o platy, pracovní dobu, školení, hodnocení výkonu a další výhody.
  • Jsme otevření v náboru lidí, kteří jsou v našem oboru stále nedostatečně zastoupeni. Proto je povzbuzujeme, aby se k nám připojili.
  • Jsme zásadoví, stanovili jsme si standardy pro diverzitu a toleranci ve světě práce vůči vnějšímu světu. Mimo jiné jsme podepsali Evropskou Chartu Diverzity

Podepsali jsme Chartu diverzity a jasně se zavázali k vděčnému a nezaujatému pracovnímu prostředí.

Podpisem vysíláme jasný signál o rozmanitosti a toleranci ve světě práce. Signalizujeme, že si vážíme všech zaměstnanců stejně - bez ohledu na pohlaví a genderovou identitu, národnost, etnický původ, náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci. U nás má každý stejné příležitosti a může co nejlépe využít svůj potenciál.

Charta Diverzity

 

  1. Demografické změny: Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků si dnes žádná společnost nemůže dovolit vzdát se kreativity a dovedností a opomíjet menšiny
  2. Loajalita zaměstnanců: Pokud se zaměstnanci budou cítit chápáni a oceňováni jako osobnosti, zůstanou věrní svému zaměstnavateli po dlouhou dobu.
  3. Efektivita: Smíšené týmy často přicházejí s kreativnějšími a inovativnějšími řešeními než homogenní skupiny.
  4. Motivace: Ocenění a uznání vedou k větší ochotě zapojit se.
  5. Nábor: Organizační kultura bez předsudků je dnes důležitým kritériem při výběru zaměstnavatele.

 

   Zpět na stránku: O CGI v České republice