Moderní technologie přinášejí výhody jako  uživatelský komfort, automatizace, propojení a urychlení procesů. Na druhé straně jsou stále více ohrožovány cílenou cyber-kriminalitou. Spolu se složitostí technologií roste i pole působnosti útočníků a plné zabezpečení klientských zařízení je prakticky nemožné.

CGI vám pomůže ochránit obchodní informace, osobní data zákazníků i zaměstnanců a přitom nadále sdílet potřebné informace s partnery, dodavateli i se zaměstnanci na cestách. Stejně tak zabezpečíme i veškeré systémy a procesy ve vaší společnosti či úřadě.

Na poli informační bezpečnosti nabízíme široké spektrum služeb, mezi které patří jak komplexní analýza bezpečnostní situace, tak i konzultační služby v oblasti procesní bezpečnosti. Pomůžeme vám dosáhnout shody s bezpečnostními, legislativními nebo regulatorními standardy a požadavky na zpracování informací.

Řadu našich vlastních řešení využívá mnoho významných společností regionu. Zaváděním inovativních prvků, jako je například behaviorální analýza chování uživatelů, dokážeme reagovat i na rizika vyplývající z aktuálních trendů a technologií, jako jsou sociální sítě, virtualizace a Cloudové služby, mobilní zařízení nebo úniky důležitých dat zevnitř organizace.

Tato řešení následně dlouhodobě podporujeme u řady klientů a můžeme je v našich Delivery Centrech provozovat s vysokým stupněm zabezpečení.

 

Naše hlavní kompetence lze shrnout do následujících oblastí:

 • Zabezpečení přímých bankovních kanálů
 • Moderní autentizační metody vhodné pro využití v široké škále klientských zařízení
 • Hodnocení chování klientů a rizikovosti transakcí v reálném čase
 • Bezpečnostní monitoring (SIEM)
 • Ochrana dat a dokumentů (DLP)
 • Dlouhodobé uložení elektronických dokumentů
 • Biometrie (hlasová autentizace, biometrické podpisy)
 • Zabezpečení cloudových služeb
 • Aplikace a řešení na bázi PKI pro elektronický podpis, šifrování, autorizaci transakcí, vytváření časových razítek
 • Hardwarové kryptografické prostředky
 • Hodnocení stavu bezpečnosti a doporučení
 • Řízení operačních rizika a zajištění kontinuity podnikání
 • Regulace, právní záležitosti, shoda s normami

 

Zejména distribuce služeb a produktů přímými kanály je stále častěji cílem vnějších útoků. Poskytujeme řadu bezpečnostních řešení a služeb, ke kterým patří například silná autentizace, ochrana dat a transakcí s pomocí technologií DLP/PKI nebo bezpečnostní monitorování systémů společností a jejich zaměstnanců. Aktuální trendy ukazují, že je nutné doplňovat tyto tradiční bezpečnostní postupy a vyhodnocovat chování klientů během přihlašování, aktivit v internetových aplikacích společnosti a především hodnotit v reálném čase rizikovost internetových transakcí. Nabízíme pro tuto oblast vlastní řešení CERES.

Moderní komunikační kanály využívající mobilní telefony a tablety klientů zabezpečujeme vlastním řešením pro přihlášení klientů a důvěryhodnou autorizaci transakcí – Mobile Client Security (MCS).

Podporujeme přechod společností na Cloudové služby. Pro tento trend nabízíme například vlastní bezpečnostní doplněk pro Google Gmail tak, aby tuto službu bylo možné použít pro běžnou emailovou komunikaci celé firmy i realizaci obchodních procesů, které vyžadují utajení dat a zajištění nepopiratelnosti, např. při schvalování. Naše řešení Gmail Security Extension (GSE) je v současnosti nasazováno do společnosti s více než 6000 uživateli.

Společnost CGI IT Czech Republic s.r.o. je prověřena na seznamování se s utajovanými informacemi podle zákona č. 412/2005 Sb. NBÚ na stupeň „Tajné "a na stupeň „Důvěrné“ pro zpracování. Dále je držitelem certifikátu Systému řízení informační bezpečnost (ISMS) podle mezinárodní normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.

Biosign - dynamický biometrický podpis:

Thumbnail