Primary tabs

V oblasti nasazení platformy Salesforce jsme partnerem od prvotní identifikace a validace byznysových priorit, přes analýzu až po samotnou implementaci Salesforce, školení uživatelů a po-projektovou podporu.

Velmi dobře si uvědomujeme, že každé odvětví a každá organizace řeší své specifické výzvy a že skutečným cílem projektů není jen úspěšná implementace nového nástroje, ale především to co se děje následně – vliv na klienty, uživatele a v konečném důsledku finanční ukazatele.   

Klientskou spokojenost ovlivňuje celá řada faktorů. Navíc s nastupujícím vlivem tzv. milleniálů a jejich novými vzorci nákupního chování a zvýšenými nároky na obsluhu je kladen velký tlak na společnosti, aby byly schopny s těmito trendy držet krok. Pomáháme s identifikací oblastí, které mají největší dopad na klientskou spokojenost a navrhujeme řešení, jejichž cílem je nižší klientská odchodovost a vyšší cross-sell / up-sell. 

Nabízíme následující služby:

CRM

Kořeny Salesforce jsou v CRM a podle řady nezávislých agentur je Salesforce v této oblasti celosvětovým leaderem. Některé průzkumy poukazují na to, že 2/3 času obchodníci neprodávají. CGI se zaměřujeme na to, aby Salesforce obchodníkům práci usnadňoval a šetřil jejich čas a administrativu.         

Call centrum

V řadě společností je call centrum důležitou součástí obchodního / servisního modelu. Pomáháme klientům implementovat řešení, které šetří náklady na samotný provoz call centra, ale především zapadá do celkové koncepce multi/omni channel přístupu. Díky tomu je dokážeme zkracovat čas obsluhy a zvyšovat klientskou spokojenost.

Sales performance management & Activity management

Podobnou pozornost, kterou společnosti věnují péči o klienty, měly by věnovat i péči o své prodejní kanály, protože jedno bez druhého nemůže fungovat. Nabízíme řešení pro řízení a zvýšení efektivity distribuční sítě, ať už se jedná o vlastní síť nebo externí obchodníky.

Marketing

Schopnost marketingové kampaně správně cílit, procesovat  a především vyhodnocovat v omni-channel prostředí má vliv nejen na hospodářské výsledky, ale i na klientskou spokojenost, protože žádní klienti nejsou rádi spamováni irelevantními nabídkami. 

Podpora managementu - Reporting

Management má jiné požadavky než zbytek uživatelů. Navrhujeme ergonomii i obsah tak, aby přechod z často excelového reportingu k real time dashboardům sestavovanými přímo nad živými daty na mobilním zařízení byl zcela přirozený. 

UX/UI

U každého projektu si uvědomujeme důležitost uživatelské spokojenosti. CGI má tým UX/UI konzultantů, který zajišťuje, aby celková ergonomie odpovídala potřebám konkrétního uživatele a přinášela mu podporu v jeho práci (sales, back office, call centrum, management,…).

Analytika / využití dat

Salesforce a typicky řada dalších aplikací generuje obrovské množství dat, která v sobě nesou velkou hodnotu, pokud je dokážeme správně využívat. Díky klientským datům můžeme např.

 • cílit naše marketingové kampaně
 • v detailu individuálního klienta poskytovat doporučení typu „next best action“
 • identifikovat klienty s velkou pravděpodobností odchodu
 • dostávat včasná upozornění na nastupující trendy nebo různé anomálie
 • podpora obchodu - analýza typických prvků chování nejlepších obchodníků 
Systémová integrace

CRM v podnikovém prostředí zřídka stojí osamocené. Salesforce klade velký důraz na integrovatelnost s existujícími IT systémy zákazníků. CGI je významný systémový integrátor a zejména u klientů s komplexním architektonickým prostředím jsou naše zkušenosti významnou přidanou hodnotou.

 

Proč Salesforce?

Platforma Salesforce se za necelých 20 let své existence stala fenoménem ve světě IT. Kromě řady funkcionalit, které mají uživatelé okamžitě k dispozici, nabízí Salesforce unikátní možnosti dalšího rozšiřování nejen díky možnosti vývoje ve vlastním programovacím jazyku APEX, ale především díky AppExchange, kde jsou k dispozici další tisíce hotových aplikací třetích stran na platformě Salesforce. 

 • Jednička na poli CRM - nejpoužívanější CRM na světě.
 • Kompletní obsluha klienta napříč kanály - kromě CRM patří Salesforce mezi leadery i v řadě dalších oblastí jako např. obsluha klienta nebo marketing.
 • Mobilní zařízení - díky nativním aplikacím pro iOS a Android je přístup k důležitým datům a úkolům velmi přehledný přes jakékoli zařízení – mobil, tablet, hodinky.
 • Cloud- od svého založení je Salesforce čistě cloudovou platformou, díky které klienti dostávají ucelené řešení včetně HW infrastruktury.
 • Pravidelné aktualizace - díky modelu SaaS (Software as a Service) mají všichni klienti bez ohledu na region nebo velikost 3 krát ročně přístup k nové verzi a funkcionalitám. Díky tomu zůstávají neustále v kontaktu s aktuálními trendy a novinkami.

 

Proč CGI?

 • CGI je dlouhodobým a významným partnerem Salesforce se statusem Platinum Partner.
 • CGI celosvětově disponuje deseti Salesforce kompetenčními centry, přičemž jedno z nich je v České republice. Mimo jiné i díky němu CGI patří mezi nejvýznamnější partnery v ČR se schopností dodávat i rozsáhlé projekty, kde Salesforce bývá jen jednou z celé řady aplikací.
 • Mezi naše klienty patří velké nadnárodní společnosti s komplexním IT i byznys prostředím a tisíci uživateli i malé společnosti nebo nadace, kde Salesforce používá méně než 10 uživatelů.
 • Za implementaci jednoho z projektů CGI IT Czech Repubblic obdržela v roce 2018 ocenění od Salesforce „Implementation Excellence Award“ za „Best large engagement“ ve středoevropském regionu.