July 20, 2021

Pro příspěvkovou organizaci OÁZA DOLNÍ POČERNICE jsme pro bono implementovali rezervační a informační systém https://rezervace.oazadopo.cz/.

Dolnopočernické informační a kulturní centrum provozuje mimo jiné veřejná hřiště, kde si veřejnost může zahrát fotbal, tenis, volejbal a další sporty. V době vrcholící pandemie COVID-19 si lidé často rezervovali čas v zařízeních, ale své rezervace ne vždy využívali. To vedlo k tomu, že prostory areálu Oáza zůstávaly zbytečně nevyužité a způsobovalo to frustraci ostatních návštěvníků, kteří si nemohli rezervovat nevyužitá místa. V květnu 2021 se proto naši specialisté vydali do OÁZY na pomoc.

Informační, rezervační a navigační systém CGI NaviProCare https://www.cgi.com/ceska-republika/cs/nzs byl původně vyvinut pro použití v nemocnicích, ale je flexibilní a lze jej přizpůsobit univerzálně i pro další segmenty trhu. Pro společnost OÁZA vyřešil systém CGI NaviProCare problém s rezervací pomocí bezkontaktního mobilního odbavení a s nastavenými pravidly pro využívání rezervací jednotlivých sportovišť. Systém zároveň umožňuje konsolidaci různých rezervací do jednoho systému (sportovní aktivity, společenské akce, kulturní akce, akce komunitního centra) a je tedy připraven na další využití, které již OÁZA plánuje (o tom ale příště).

Pomocí GPS polohy návštěvníka nebo čtečky QR kódů systém CGI NaviProCare ověří, že návštěvník skutečně dorazil do zařízení, takže rezervovaný časový slot nezůstane nevyužitý, aniž by tuto informaci neměla OÁZA k dispozici a nemohla sjednat nápravu, tedy v systému omezit budoucí rezervace hříšníka. Systém omezuje počet rezervací, které může uživatel v daném časovém období provést a tak eliminuje dlouhodobé rezervace, které též bývaly častým případem, kdy lidé nedorazili na hřiště. Dále má systém modul pro provádění online plateb kreditní kartou a může tedy vyžadovat poplatek za využití hřiště. Atraktivní vzhled aplikace na počítači i v telefonu je naším standardem.

Od zavedení systému CGI NaviProCare společností OÁZA se zvýšila dostupnost zařízení ve stejný den na úroveň, která vyhovuje všem návštěvníkům, a přestaly stížnosti uživatelů na problémy s nevyužívanými rezervacemi.

S cílem generovat další podobné nápady vyhlásila společnost CGI v České republice v roce 2021 každoroční výzvu v oblasti společenské odpovědnosti firem. Prostřednictvím této iniciativy získáváme od zaměstnanců nové nápady, vyhodnocujeme je a vybrané nápady rozvíjíme k realizaci. První výzva CSR Challenge se uskutečnila v lednu 2021 a druhá je plánována na leden 2022.

.