October 16, 2021

Ve dnech 15.10. – 16.10.2021 proběhla akce SOS Morava, které se zúčastnilo 22 zaměstnanců CGI. Pomáhali v Mikulčicích, které byly zasaženy červnovým tornádem. S organizací pomohl zástupce Člověka v tísni. Kolegové se zapojili do rekonstrukce střech, vypomáhali v domě kompletně zničeném tornádem a připravovali zarostlý a zdevastovaný park na podzimní výsadbu, která by ho měla uvést do původního stavu před tornádem.

Na to, jak akce v Mikulčicích probíhala, se můžete podívat zde.

Velké díky patří všem CGI dobrovolníkům, co neváhali a přiložili ruku k dílu.