January 1, 2021

S ParaCENTRUM Fenix, které pomáhá lidem s poraněním míchy, spolupracujeme od roku 2012 a náš devátý ročník vánoční sbírky pro FENIX se zaměřil na zlepšení služby fyzioterapie, která pomáhá lidem s tímto poraněním při návratu ke každodennímu fungování, aby mohli žít aktivní, vzrušující a naplňující život.

Naši zaměstnanci věnovali krásnou částku 105 000 Kč a CGI přispělo stejnou sumou, takže konečný dar pro FENIX v roce 2020 byl 210 000 Kč.

Zpět na stránku: Naše společenská odpovědnost