#1

innen
Workforce Management

100%

skybasert
(også on-site)

 

40 000+

nordiske brukere

Med WinTid blir arbeidsdagen langt enklere, enten du jobber med bemanningsplanlegging, timefordeling i prosjekter, eller registrering av tid og materialer i produksjonen. Sluttbrukere kan føre timer der de er, via web, PC, smarttelefon, nettbrett eller registreringsterminaler – også offline. Det gjør lønnsprosessen enklere, med et bedre grunnlag for etterkalkyle og beslutninger. WinTid tilpasses virksomhetens arbeidsavtaler og prosesser, og støtter de fleste arbeidsavtaler.

 

FLEKSIBEL OPPFØLGING

Desentralisering av attestasjon og godkjenning gir hver leder mulighet til å godkjenne og følge opp de ansatte når som helst og hvor de måtte ønske. Dette inkluderer oppfølging av sykmeldte med varsling og dokumentasjon av prosessen, samt rapportering av sykefravær direkte til NAV.

INTEGRASJON MOT ANDRE SYSTEMER

WinTid kan integreres mot ERP- og andre forretningskritiske systemer og gjør det mulig å fordele tid og lønnskostnader på produkter, prosjekter eller serviceoppdrag. Det gir et korrekt kostnadsbilde og et bedre beslutningsgrunnlag for bedriften. WinTid WFM er i dag integrert med de fleste lønns- og ERP-systemer i markedet.

WinTid tilbys både som on-site og skybasert løsning. De fleste kunder i dag velger WinTid som en SaaS-løsning i skyen.

DET MESTE ER INKLUDERT

Som kunde får du tilgang til de fleste moduler og funksjonalitet i WinTid-porteføljen uten ekstra kostnad. WinTid finnes på norsk, engelsk og svensk, og fungerer også med Kaba tidterminaler fra Dormakaba.

WINTID OG ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

WinTid lar deg lage arbeidsplaner som følger Arbeidsmiljøloven. Når du planlegger får du varsel om noe bryter med regler om arbeidstid og hviletid. Løsningen beregner arbeidstid, overtid og hviletid i henhold til Arbeidsmiljølovens regler, og varsler når ansatte bytter vakter. Du kan også velge ressurser som ikke bryter arbeidsmiljøloven.

Systemet gir en prediksjon på mulige fremtidige brudd, og varsler ansatte og ledere om dette med mulige tiltak. WinTid tar hensyn til arbeidstidsordninger og lar deg beregne gjennomsnitt av arbeidstid, og håndtere utvidet rett til overtid etter søknad til arbeidstilsynet. I tillegg rapporterer løsningen brudd som har oppstått, både i forhold til arbeidstid, overtid og hviletid.

 

Several icons in one

Mange muligheter, én løsning

WinTid er en bransjeuavhengig standardløsning for Workforce Management med mange ulike funksjoner. Når du velger WinTid får du en løsning som settes opp for din virksomhet med akkurat den funksjonaliteten du trenger. Alt fungerer sømløst og effektivt, enten du trenger én funksjonalitet eller alle, eller om det er fem eller fem hundre brukere.

Icon of a stopwatch

Timerapportering

Ansatte har selv mulighet til å registrere og vedlikeholde egne tidsdata for ferie, fleksitid, overtid og sykefravær, fra hvor som helst via mobil eller web. Med add-in til Outlook kan ansatte planlegge heldagsfravær i kalenderen, registrere timer, time-/prosjektfordeling, vedlikehold og korrigeringer samt avlevere timer, alt fra samme sted.

Icon of three male characters

Ressursplanlegging

Det er enkelt å oppnå en optimal bemanning til arbeidsoppgaver og kompetanse, behov for vikarer og ekstrahjelper når du har et godt planleggingsverktøy. Med god oversikt er du sikker på at du har rett person på rett sted, og til rett tid.

Icon of finger tapping on an iPad

Prosjektplanlegging

I et prosjekt er det utrolig viktig å kunne planlegge og ha oversikt over samlet timeforbruk fordelt på aktiviteter, ressurser, prosjekter og serviceoppdrag. Dette gir grunnlaget for korrekt fakturering og fremtidig planlegging.

Icon of a graph being displayed on a canvas screen

Produktivitet

I ulike produksjonsmiljøer er det en stor fordel med automatisk utregning av de ansattes tidsbruk og produktivitet, basert på inn- og utstempling. Da er det enkelt å sammenligne planlagt tid med faktisk timeforbruk, og er et godt grunnlag for evaluering, oppfølging, etterkalkyler og planlegging.

Icon of three cogs

Integrering

Funksjonalitetene i WinTid kan integreres mot virksomhetens øvrige forretningssystemer, som lønn og ERP – helt tilpasset virksomhetens behov. Når du kan fordele tids- og lønnskostnader på produkter, prosjekter og serviceoppdrag får du et mye mer korrekt kostnadsbilde og bedre beslutningsgrunnlag.

 

Har du spørsmål? Eller ønsker du en uforpliktende demo? Vi hjelper deg å se mulighetene for din virksomhet.

Kontakt oss for mer info


WinTid er en god investering for virksomheten. Kursing er en av de beste måtene å ta vare på denne investeringen og sørge for best mulig avkastning med løsningen.

Vi har kurs som passer mange ulike behov, om du er nybegynner eller mer erfaren med WinTid. Meld deg på et av våre kurs og styrk WinTid-kompetansen din!

Til kursoversikten

WInTid Kurs