Realtime Energy eXchange (REX)

Een soort marktplaats voor in- en verkoop van energie

Realtime Energy eXchange (REX) is een software platform dat door CGI is ontwikkeld in opdracht van netwerkbedrijf Alliander. Het brengt energiegebruikers en leveranciers bijeen en is een soort marktplaats voor de in- en verkoop van energie. De toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie en gebruik ervan vraagt om meer flexibiliteit en realtime data. REX is een van de ICT-oplossingen die dit mogelijk maakt. In het artikel leest u meer over het platform en haar toepassing.

Bron: NRG Magazine