CGI betrokken bij de energietransitie

De klimaatverandering als gevolg van een toename in CO2 uitstoot, heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Om verdere klimaatverandering te beperken zijn er op Europees niveau doelen vastgelegd in het klimaatakkoord. De klimaatverandering en het klimaatakkoord hebben bijgedragen aan de energietransitie van fossiele brandstof naar duurzame energie.

Voorafgaand aan de energietransitie had er in negentiger jaren ook een liberalisering van de energiemarkt plaatsgevonden. Deze liberalisering maakte het mogelijk om zelf een leverancier te kiezen. Deze deregulering van de markt in combinatie met de energietransitie zorgt voor een enorme toename in instabiliteit en complexiteit van de energiemarkt.

CGI is vanaf het begin betrokken bij het faciliteren van de veranderingen in de energiemarkt.

Duurzame energie en elektrificatie

De energietransitie is een overgang van stabiele stroomvoorziening uit fossiele brandstoffen zoals gas en steenkolen, naar minder voorspelbare stroomvoorziening uit duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

Ook is er een verdere elektrificatie van de samenleving door onder andere de overstap naar de elektrische auto, en gaan mensen zelf stroom produceren door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.

De genoemde ontwikkelingen veroorzaken een toenemende onbalans op het stroomnet. Om met deze ontwikkelingen om te gaan zoekt de markt naar oplossingen, zoals bijvoorbeeld waterstof als energiedrager of door middel van een “smart grid”. Vanuit de Europese Unie is er subsidie voor innovatie en onderzoek.

Ondersteuning voor innovatie

Horizon 2020 is hét Europese subsidie programma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

MAKING-CITY is één van de Horizon 2020 projecten. Hierin worden operationele modellen ontwikkeld die steden over de hele wereld zullen helpen om een langetermijnvisie voor de energietransitie te bepalen. Tegelijkertijd maakt het burgers onderdeel van deze transitie.

CGI heeft als partner van het MAKING-CITY consortium het CGI Energy Islands platform ontwikkeld, dit biedt real-time inzicht in de lokale energiebalans.

Download onze brochure voor meer informatie.