CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) har netop frigivet resultaterne af en international undersøgelse, som viser hvilke banktjenester kunderne værdsætter højst i dag og hvilke krav, de stiller til fremtidens bank. Undersøgelsen inkluderer mere end 1.400 bankforbrugere i 7 lande.

Undersøgelsen konkluderer, at selv om kunderne stadig betragter bankerne som et sikkert sted at håndtere og opbevare midler og data, så kræver de andet og mere, som de ikke oplever, at de får i dag. Kunderne vil tilbydes tjenester som tilfører merværdi, eksempelvis i form af loyalitets- og belønningsprogrammer, individuel rådgivning, tips til formuepleje og bedre forvaltning af finansielle midler – og de er klar til at betale for det!

Resultaterne bekræfter ikke overraskende, at fremtidens bank er digital. Internet- og mobilbanken er allerede i dag de mest foretrukne kanaler - uanset alder, indkomst, geografi eller banktype. I takt med at kundernes forventninger og krav udvikles, øges behovet for at accelerere bankernes digitale transformationsprogrammer. Det er nødvendigt at handle hurtigt og effektivt på denne udvikling, ellers risikerer bankerne at tabe kundekontakten til nye innovative spillere på markedet. De nye aktører på markedet er typisk bedre til at belønne loyalitet og tilbyder andre og nye personaliserede services – og formår hurtigere at omsætte digitaliseringens muligheder til nye indtægtskilder ved at lytte til kundernes og deres behov.

Download den fulde rapport her.

De vigtigste konklusioner

  • Databeskyttelse er en topprioritet, da bankforbrugerne bliver stadig mere bevidste om det øgede antal trusler i forhold til cyber-bedrageri i den digitale verden; Én ud af fire forbrugere vil betale en merpris for øget identitets- og databeskyttelse
  • Loyalitets- og belønningsprogrammer er stærkt efterspurgte. 70 % af forbrugerne svarer, at loyalitetsprogrammer er vigtige. Kun 7 % siger, at de er uden betydning
  • Formuepleje/økonomisk rådgivning: Én ud af tre forbrugere vil betale ekstra for økonomisk rådgivning og formuepleje-tjenester
  • Individualiserede services tillægges stor værdi. Kun 10 % af de adspurgte mener, at det ikke er vigtigt at være kendt af deres bank. Næsten hver femte (19 %) er villige til at betale for, at deres bank kender og forstår deres behov bedrer.
  • Likviditetsstyring: 65 % af forbrugerne forventer bedre information og lettere administration af deres likvide aktiver i realtid - på tværs af alle lande, aldre, indkomster og banktyper
  • Forbrugerdata: Mere end 80 % af forbrugerne er åbne for, at bankerne benytter deres basisoplysninger til at forbedre tjenester eller produkter
  • Internettet er klart det foretrukne valg for forbrugerne, uanset alder, indkomst, geografi eller banktype. Kun 10 % af forbrugerne ”bruger kun deres online services, hvis de ikke har andre muligheder."
  • Andet end en bank. Endelig viser undersøgelsen, at forbrugerne i stigende grad er åbne for nye spillere som PayPal samt forskellige andre digitale portal- og investeringstjenester - netop eksempler på områder, der tidligere var bankernes ubestridte hjemmebane

Med hensyn til den fremtidige model for banktjenester så forudser de adspurgte en fortsat udvikling af digitaliseringen. 37 % mener, at alle banktjenester vil blive udført digitalt og 36 % peger på, at smart phones vil være den mest foretrukne kanal.

Der er en åbenhed over for nye aktører og nye digitale teknologier. 57 % af de adspurgte angiver, at de ville have tillid til PayPal til databeskyttelses-tjenester. 46 % angiver, at de har tillid til online investeringssites og digitale værktøjer til kort- og langsigtet formuepleje.

- Vi går en interessant tid i møde i den globale bankverden. Tempoet i de digitale ”disruptions” er stærkt stigende," siger Penny Hembrow, Vice-President og Global Lead, Financial Services, CGI. - Fremtidens digitale bank må fortsat udvikle kernevirksomheden i form af forbedret håndtering af finansielle midler, betalinger og øget sikkerhed. Men bankerne er også nødt til at se sine kunder i et helhedsperspektiv. De banker, der har succes i dag, fokuserer på at levere lettilgængelige, sikre og pålidelige digitale oplevelser. Det adskiller dem ikke alene fra andre banker, men også fra nye spillere på markedet. Disse banker har også typisk taget populære begreber/programmer til sig fra bl.a. detailverdenen i form af f.eks digitale mobile tjenester og bonusprogrammer.

Modtag et eksemplar af den fulde rapport

Ud over konklusioner og analyse inkluderer CGI’s rapport anbefalinger til, hvordan din bankvirksomhed kan reagere på forbrugernes skiftende forventninger og behov – og bygger fremtidens bank. Hvis du er interesseret i at modtage et eksemplar af den fulde rapport, kan du downloade den her. Du er også meget velkommen til at kontakte Troels Hoffmann Johansen, director på tlf. +52 18 53 18 for at høre mere. 

Undersøgelsen blev gennemført af Research Now, en af verdens førende digitale dataindsamlingsvirksomheder.