Overholdelse af lovgivning

Minimer risici og reducer omkostninger med bedre kravoverholdelse

En af de største udfordringer for olie- og gasvirksomheder er at overholde stadig flere bestemmelser og lovkrav. Det koster betydelige ressourcer at overholde den komplekse lovgivning, og fejl eller manglende overholdelse indebærer store risici: et ødelagt ry, store bøder, formindsket tillid fra aktionærerne, ja endda fallit. Førende virksomheder søger måder, hvorpå de ikke blot reducerer deres risici og omkostninger, men også vender overholdelse af lovgivningen til en konkurrencemæssig fordel.

Med årtiers erfaringer inden for olie og gas har vi stor indsigt i det  lovgivningsmæssige miljø, vores kunder driver forretning i. Vi forstår de unikke krav og udfordringer, lovgivningen fører med sig. Vi bruger avanceret teknologi til at hjælpe vores kunder med at overholde lovgivningen inden for økonomi og sikkerhed og dermed forbedre virksomhedens overordnede drift.

Vi tilbyder

Alle vores løsninger til olie- og gasindustrien indeholder robuste funktioner til overholdelse af lovgivningen. Vores løsninger sikrer komplet, rettidig og konsekvent overholdelse af nye bestemmelser. Vi tilbyder for eksempel:

 • Production Accounting Solution (økonomistyring)
 • PRODIS (upstream produktionsstyring) 
 • LANDMan (jord- og materielstyring)
 • Horizon (backofficestyring)
 • ProSteward (produktstyring)
 • PetroComp (produktionsstyring)
 • TEMPO (lovgivningsmæssig datastyring)
 • CROMERR (løsninger til overholdelse af CROMERR).

Alle løsninger omfatter sofistikeret overholdelse, journalisering, rapporterings- og revisionskompetencer til eksterne partnere såsom advokater, revisorer, rådgivere og andre , der er involveret i at overholde lovgivningen.

Værdien for vores kunder

 • Strømlinede, automatiserede overholdelses- og arbejdsprocesser
 • Forøget lovgivningsmæssig dataintegritet, transparens og adgang
 • Komplet, nøjagtig og rettidig rapportering
 • Omfattende revisionssupport
 • Betydelige besparelser ved kravoverholdelse
 • Forbedret sikkerhed
 • Forøget bæredygtighed
 • Forbedret branding og omdømme og øget tillid fra aktionærerne.

Hvorfor CGI?

Hos CGI får olie- og gasvirksomheder adgang til eksperter, der er dedikeret til at forstå og holde sig opdateret på de lovbestemmelser, der er under udvikling - på globalt, nationalt, regionalt og lokalt niveau. Vores eksperter har indgående viden om myndigheder, politik, krav, processer og teknologier. Vi har dokumenteret erfaring med at omforme vores kunders kravoverholdelsesaktiviteter for at fremme effektivitet og omkostningsbesparelser og samtidig reducere risici. Vi anbefaler og implementer de rette processer og løsninger, der sikrer en vellykket, løbende overholdelse af lovgivningen.