Vi leverer opkrævningsservices, der kan hjælpe virksomheder inden for stort set alle brancher med at forbedre deres cash flow og reducere eventuelle indtægtstab. Vores services omfatter debitoranalyse, opkrævning, revision, gældsinddrivelse og fraud management. Disse services understøttes af IP-baserede platforme, en høj grad af automatisering og omfattende domænekendskab.

Inden for produktions-, detail- og distributionsbranchen leverer og håndterer vi end-to-end opkrævningsservices for kunder ved hjælp af vores egen Collections 360-løsningsprodukter, der muliggør fuldautomatiske analyser, arbejdskø, performance dashboards samt compliance. Med afsæt i samarbejdet med økonomiafdelingen i en stor elektronikvirksomhed har vores team på 180 specialister opnået best-in-class performance i branchen – både med henblik på produktivitet og resultater. Vi driver også opkrævningsprocessen for ubetalte afgifter for to motorvejsoperatører i Portugal.