21. april 2023

 

Beregning og dokumentation af virksomheders klimaaftryk bliver stadig mere vigtigt for virksomheder, myndigheder, kunder og aktionærer. Med Klimakompasset, som er tilgængeligt på den fællesoffentlige platform virksomhedsguiden.dk, kan danske virksomheder nemt beregne deres miljøpåvirkning.

Det er Erhvervsstyrelsen og CGI, der har udviklet løsningen i et tæt samarbejde baseret på agil udvikling, og samarbejdet fortsætter i de næste fire år.
Efter et miniudbud under en eksisterende rammeaftale har styrelsen nemlig igen valgt CGI til at stå for vedligeholdelse og videreudvikling af klimakompasset.

"Vi er stolte over fortsat at hjælpe Erhvervsstyrelsen og ikke mindst dansk erhvervsliv med et vigtigt digitalt værktøj, der gør det nemt for virksomhederne at beregne deres belastning på klimaet," siger Maiken Lykke, administrerende direktør for CGI Danmark.

Data og indsigt

Data og indsigt er en nødvendig forudsætning for, at virksomheder kan træffe de rigtige valg og arbejde aktivt mod mindre klimabelastende processer og produktion.
Netop det er et af CGI's fokusområder, og derfor er Erhvervsstyrelsen og CGI et godt match, mener Maiken Lykke:

"Erhvervsstyrelsen har skarpt fokus på den grønne agenda og har, foruden Klimakompasset, et tværgående program baseret på det nye Corporate Sustainability Reporting Directive."

"I CGI hjælper vi virksomheder med at omdanne data til handling i deres grønne omstilling og  leve op til voksende krav om ESG-rapportering. Desuden bruger nogle af verdens førende virksomheder og energiselskaber vores løsninger til at optimere energiforsyning og håndtere vedvarende energikilder."

Klimakompasset består af 

  • Informations- og guidemateriale på virksomhedsguiden.dk
  • Et beregningsværktøj i Excel, som kan downloades
  • Et webbaseret værktøj, som både kan beregne en virksomheds samlede klimabelastning og belastningen fra enkelte delprocesser

Desuden kan Klimakompasset hjælpe med at vurdere klimaeffekten af nye tiltag. Fx kan en virksomhed få en indikation af, hvor meget den kan reducere sit klimaaftryk ved at mindske brugen af transport og energi, ved at bruge genanvendte materialer i stedet for nye osv.

Læs mere om hvordan CGI kan understøtte din virksomheds grønne omstilling, ESG-rapportering og sikre fremtidens forsyning fra vedvarende energikilder her