Ballerup, 18. november 2016

It-sikkerheden i offentlige organisationer er ikke på niveau med private virksomheder. Det er konklusionen i en undersøgelse blandt 400 it-ansvarlige i offentlige og private virksomheder foretaget af YouGov på vegne af CGI Danmark A/S. På en række afgørende parametre slår de private virksomheder det offentlige, og især medarbejdernes adfærd vækker bekymring.

De seneste år har der været et stigende fokus på den offentlige it-sikkerhed med afsæt i flere sager om bl.a. videregivelse af fortrolige oplysninger. Trods det store fokus giver medarbejdernes manglende viden om it-sikkerhed dog stadig panderynker hos de offentlige it-ansvarlige, viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af it og konsulentvirksomheden CGI Danmark. 60 pct. af de offentligt ansatte vurderer, at medarbejdernes adfærd er den største trussel mod it-sikkerheden, mens det kun er tilfældet for 48 pct. af de privatansatte. Samtidig vurderer dobbelt så mange offentligt it-ansvarlige som private, at medarbejderne i deres organisation mangler undervisning i it-sikkerhed.

Den menneskelige faktor er den største udfordring, når det gælder it-sikkerhed. Det er afgørende, at de medarbejdere, som skal håndtere fortrolige oplysninger, har tilstrækkelig uddannelse til at agere hensigtsmæssigt, hvis man skal undgå læk mv. Der bør være meget større fokus på at uddanne de offentligt ansatte i it-sikkerhed,” siger Martin Petersen, administrerede direktør hos CGI Danmark.

Offentlig it-sikkerhed halter efter den private

Hvis det offentlige skal forbedre it-sikkerheden, er det ifølge Martin Petersen også afgørende, at man udfærdiger beredskabsplaner, som man hurtigt kan eksekvere, når organisationen er under angreb af hackere. Men også på dette punkt halter det offentlige bagefter.

Offentlige organisationer skal øve deres beredskab. Hastighed er afgørende under et datanedbrud, og derfor er det bekymrende, at kun 57 pct. af de offentlige organisationer har en beredskabsplan for it-sikkerhed,” siger Martin Petersen.

23 pct. af de offentlige it-ansvarlige svarer samtidig, at de ikke ved, om man har en beredskabsplan, hvilket ifølge Martin Petersen yderligere understreger billedet af mangelfuld it-sikkerhed.

Behov for målrettede investeringer
Offentlige virksomheder har ifølge Martin Petersen særlige forpligtigelser til at sikre borgernes data og bør derfor også signalere et særligt fokus på it-sikkerhed.

”Halvdelen af de offentlige organisationer i undersøgelsen har været udsat for hackerangreb, ransomware-angreb, datatab eller andre kritiske episoder de seneste 12 måneder. Jeg synes, at det er et højt tal, og at de offentlige myndigheder bør undersøge, om der er behov for at øge investeringerne i it-sikkerhed. Det skylder man borgerne,” siger Martin Petersen.

Billedet underbygges af, at 38 pct. af de private virksomheder investerer mere i it-sikkerhed i indeværende år end sidste år, mens det kun er tilfældet for 25 pct. af de offentlige organisationer. Martin Petersen efterlyser således, at man politisk afsætter flere midler til at styrke den offentlige it-sikkerhed, da risikoen for alvorlige hackerangreb og læk af fortrolige data om borgerne ellers vil vokse yderligere.

Om undersøgelsen 
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 407 CAWI-interview med danskere med beslutningsansvar inden for it på arbejdspladsen i perioden 13. - 21. september 2016.

Cybersecurity inforgraphic

ABOUT CGI
Founded in 1976, CGI Group Inc. is the fifth largest independent information technology and business process services firm in the world. Approximately 65,000 professionals serve thousands of global clients from offices and delivery centers across the Americas, Europe and Asia Pacific, leveraging a comprehensive portfolio of services including high-end business and IT consulting, systems integration, application development and maintenance, infrastructure management as well as 150 IP-based services and solutions. With annual revenue in excess of C$10 billion and an order backlog exceeding C$20 billion, CGI shares are listed on the TSX (GIB.A) and the NYSE (GIB). Website: www.cgi.com/dk