Vi tilbyder end-to-end infrastrukturservices og -løsninger til energimarkedet såsom:

 • Strategisk rådgivning: CGI’s konsulenter arbejder sammen med markedsaktører om at vælge og implementere stærke strategier og løsninger, som kan håndtere vores kunders unikke udfordringer og sikre deres konkurrencedygtighed og succes på markedet
 • Systemdesign og -implementering: Vi designer og opbygger innovative systemer til energimarkedet: Systemer som effektivt, fleksibelt og sikkert kan håndtere data, processer og markedsaktører
 • Business process services: Ud over at implementere it-systemer, der understøtter de centrale markeder, opsætter og administrerer vi løbende de understøttende forretnings- og arbejdsprocesser
 • Big Data og Advanced Analytics: Vi leverer innovative datastyringsløsninger, som indhenter og analyserer branche-, markeds-, kunde- og energidata. Med de rette data og den rigtige viden kan du træffe de bedste beslutninger og sikre din virksomheds vækst.

CGI er verdens førende leverandør af infrastrukturservices til energimarkedet. Vi bringer systemer og processer sammen for at opbygge og drive effektive og kundefokuserede infrastrukturer, som styrker din virksomheds succes på markedet. 

Vores løsninger reducerer dataudvekslingen og proceskompleksiteten på energimarkederne, så du får:

 • Forbedret opsamling og analyse af data
 • Forbedret datatransparens og -adgang blandt alle markedsaktører
 • Bedre performance takket være realtidsdatabehandling
 • Reduktion af databehandlingsfejl
 • Øget fleksibilitet, skalerbarhed og sikkerhed
 • Lavere infrastrukturomkostninger
 • Øget detailkonkurrence.

CGI er blandt de største leverandører af centrale markedssystemer: 11 ud af de 17 centrale energy clearing houses i verden er implementeret og drives af CGI. Vi har en indgående forståelse for markedsregulering, informationsstyring, sikkerhed og sektorekspertise inden for bl.a. telekomsektoren og den finansielle sektor – som alle er meget afhængige af en stærk infrastruktur.

Vores erfaringer inden for centrale markedsystemer:

 • Vi har udviklet og leveret DataHub til energinet.dk
 • Vi har udviklet og driver de centrale clearing houses i Storbritannien for Elexon. Vores systemer er fundamentale for afregning i det engelske elmarked, der betragtes som det mest komplekse, liberaliserede energimarked i verden
 • Vi har designet, udviklet og implementeret it-løsningen, der understøtter gasdetailmarkedet i New South Wales. Løsningen, der er kendt som Gas Retail Market Business System, omfatter målepunkter, løbende prognoser for afmeldinger, kundeoverdragelser, målerdata, nomineringer og dataudveksling med markedsaktører 
 • Vi har leveret et retail-gasmarkedssystem til Retail Energy Market Company (REMCO), som repræsenterer gasindustrien i Vestaustralien og Sydaustralien. Vores system håndterer nu 3/4 af den del af den australske gassektor, der er åben for konkurrence
 • I Tjekkiet har vi leveret en central markedsløsning og leverer application management og infrastrukturhosting til elektricitets- og gasmarkedsoperatøren OTE. Serviceydelserne omfatter bogføring og afregning af afvigelser og administration af leverandørskifte. Vi har desuden leveret en løsning til sammenkobling af markederne i Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn
 • Vores erfaringer omfatter derudover implementering af infrastrukturer for centrale markedsoperatør i USA, Belgien, Island og Holland.