Vi lever i en tid, hvor Lean Manufacturing er i fokus. Det vil sige en produktionsmetode, hvor man via fokusering på værdiskabende tid, gennemløbstid og cyklustid har forenklet og effektiviseret produktionen.

Nu er tiden inde til at fokusere på Lean ERP. Altså, efter samme principper, at opnå forenkling og effektivisering af de handlinger, virksomhedens ERP-brugere udfører. Herunder eksempelvis at søge og registrere data. Et af midlerne til at kunne forenkle og effektivisere er, at anvende rollebaserede brugergrænseflader i virksomhedens ERP-system.

Med dette white paper introduceres du til den måde, hvorpå man i Microsoft Dynamics NAV kan anvende den rollebaserede brugergrænsefalde til netop at tænke Lean.