MES-løsning til Region Hovedstaden

Region Hovedstaden besluttede i foråret 2010 at samle rengøring, pakning og sterilisering af kirurgiske instrumenter i to regionale centraler på hhv. Herlev Hospital og Rigshospitalet – med MES-løsning (Manufacturing Execution System) fra CGI.

Beslutningen blev truffet på baggrund af tidligere analyser af kvaliteten på de eksisterende behandlingsenheder, som mange steder viste et behov for et kvalitetsløft, hvis de nye retningslinjer på området skulle kunne overholdes.

Distributionscentre med masser af teknologi

For at effektivisere arbejdsgangen omkring de to sterilcentraler, Regional Sterilcentral Herlev (RSH) og Regional Sterilcentral Rigshospitalet (RSR), blev det efterfølgende besluttet at opføre to distributionscentre til at håndtere modtagelse og afsendelse af varer til og fra sterilcentralerne.

Processen i distributionscentrene og omkring selve sterilcentralerne automatiseres ved brug af plukke- og pakkerobotter, AGV’er (transportrobotter) og lignende. Ud over transporten af sterilvarer, dimensioneres distributions-centrene til at håndtere den generelle varetransport til og fra hospitalet, så som medicin, linned, uniformer, affald, post og andre transitvarer – samt, på sigt, også mad/fødevarer.

De to Sterilcentraler skal servicere regionens øvrige hospitaler med kirurgisk udstyr, så udstyret er til rådighed på rette sted ved arbejdsdagens begyndelse.

Stor erfaring, stærk løsning

CGI er, med mere end 500 specialkonsulenter inden for MES, en af Europas mest markante spillere på dette område. Sammenholdt med vores stærke position i den danske sundhedssektor, kunne vi sammensætte et attraktivt tilbud til Region Hovedstaden.