Gennem vores kunde- og faktureringsservices kan vi supportere vores kunders kerneforretning ved at interagere direkte, på deres vegne, med kunder og andre samarbejdspartnere, og derved opnå effektivitet og mere præcis fakturering. Vores kundeservice- og faktureringsekspertise er med til at øge omsætningen, reducere driftsomkostningerne og øge slutkunde-tilfredsheden.

Vi bearbejder og udfører kundetransaktioner og serviceforespørgsler, både online og via vores kontaktcentre, og vi håndterer kundefaktureringsprocesser. Vores services supporteres af IP-baserede platforme, en høj grad af automatisering og indgående kendskab til din branche.

Typiske eksempler på vores kundeservice og håndtering af faktureringsprocesser inden for stat, telekommunikations-, forsynings- og sundhedssektoren:

Kundeservice og fakturering til den offentlige sektor

Danmark er helt i front med elektroniske fakturaer. Det skyldes i høj grad den offentlige sektors krav om tvungen, elektronisk fakturering i den offentlige sektor. Vores services dækker elektronisk fakturering, der efterlever alle krav fra den offentlige sektor i relation til NemHandel og OIOUBL format. Effektiv elektronisk fakturahåndtering er vejen til procesoptimering i både kundens debitor og kreditorfunktioner.

Kundeservice og afregning til telecom- og forsyningssektoren

Inden for telecom driver vi indkøbs- og indtægtsstyringsprocesserne for en stor telecom-operatør, der leverer bredbåndstjenester i England via andre detailhandlere. Vores kontaktcenter behandler 3 mio. tekniske og servicerelaterede forespørgsler om året fra mere end ½ mio. detailkunder. Vi har reduceret omkostningerne for vores kunde med mere end 65 % på 3 år.

Derudover muliggør vores intelligente aflæsningsservices, at data sendes automatisk fra mange forskellige typer målere til en central hub. Denne hurtigt voksende service er førende på markedet i Storbritanien, hvor mere end 225.000 målere betjenes pt.

For både forsynings- og telecomsektoren, samt inden for produktions-, detail- og distributionsbrancherne har vi for nylig udviklet en cloud-baseret Mass Data Billing (MDB) platform, baseret på SAP-konvergent afregning, som gør det muligt, at kunder på tværs af mange brancher kan fakturere præcist i realtid med flere takster.