Joint ventures

Styrken ved samarbejde

Olie- og gasvirksomheder har altid indgået joint ventures for at beskytte og udvide deres virksomheder. I dag er samarbejde blevet et stadig vigtigere aspekt af joint venture-strategier og ledelsesprioriteringer. Et sundt samarbejde sikrer bedre viden, lettere beslutningsprocesser, større sikkerhed og bedre kravoverholdelse i komplekse joint venture-relationer.

I CGI har vi indsigt i markedet, kender spillereglerne og forstår vigtigheden af samarbejde, hvis man vil forbedre successen ved joint ventures. Vores innovative samarbejdsteknologier, -værktøjer og -processer fremmer hurtige, pragmatiske og forretningsorienterede resultater. Vi hjælper store olie- og gasvirksomheder verden over med joint venture-styring.

License2Share

CGI tilbyder en brancheførende, cloud-baseret samarbejdsløsning til joint ventures kaldet License2Share. License2Share samler joint venture-partnere med helt forskellige applikationer, processer og data og skaber en enkel, sikker samarbejdsplatform.

Via rollebaserede betjeningspaneler er joint venture-administratorer i stand til at administrere og dele licenser i hele joint venturets levetid. Betjeningspanelet muliggør, at man kan dele informationer på en sikker måde på need-to-know basis. Roller (for udvalg, grupper og individuelle brugere) og niveauer for adgang er lette at opsætte og administrere. Delt indhold er organiseret på en måde, der gør rapportering hurtig og effektiv. Når der skal køres rapporter, kan data fra flere kilder (fx prospektering og produktion) tilgås, afstemmes, omformes og deles med alle bemyndigede parter, inklusive myndighederne.

License2Share forbedrer joint venture-styring, fjerner risiciene ved at arbejde isoleret og giver alle fordelene ved et forbedret samarbejde. Med License2Share opnår vores kunder følgende fordele:

  • Forbedret samarbejde ved arbejdsprocesser, arrangementer, kravoverholdelse, dokumentdeling og datastyring
  • Forøget dataintegritet, synlighed, adgang og sikkerhed
  • Større effektivitet i informationsprocessen
  • Indholdsstyring af forskellige dokumenttyper i hele deres levetid
  • Bedre styring og fleksibilitet med hensyn til overholdelse af lovgivningen
  • Let anvendelige, konsistente interfaces på tværs af flere joint ventures og partnere

Hvorfor CGI?

CGI har årtiers erfaring inden for olie- og gasindustrien. Vi er specialiseret i at designe, udvikle og implementere samarbejdsløsninger for store olie- og gasvirksomheder verden over. Vores løsninger inkluderer strategier og tiltag for styring af viden, indholdsstyring og webportaler.

Vi har udviklet et robust system til informationsdeling inden for sundheds- og sikkerhedsområdet kaldet VantagePOB, og vores License2Share-platform er baseret på mere end 10 års erfaring med joint venture.

I dag anvendes License2Share af mere end 7.500 joint venture-administratorer og håndterer licenser for mere end 500 joint ventures.