Entity Store – Død over klassisk Data Warehousing?

Med hot-fixen Entity Store får du en funktionalitet, som gør en ellers kompliceret opgave simpel - og du sparer dermed tid.

Det er ikke den hellige gral, men i stedet for, at du skal kode et flow i et Data Warehouse til at kombinere data, så kombineres de nu automatisk af Entity Store.

Som en hot-fix (KB3147499) til Microsoft Dynamics AX 2012 R3 frigav Microsoft for nyligt Entity Store eksport-funktionen, som giver brugeren mulighed for at eksportere de-normaliserede entiteter fra Dynamics AX 2012 R3 til brug i forbindelse med analysearbejde i fx Power BI (og for det amerikanske marked også i Cortana Analytics Suite).

Denne opdatering bliver også en del af Cumulative Update (CU 11) og fungerer - dog med et par krøller. Vores egne tests viste nemlig, at Entity Store kan have problemer med at håndtere bestemte datatyper (Nvarchar og Blobs). Attributter af disse typer kan dog fravælges ifm. med eksport af en entitet for at undgå fejlmeddelelser.

Entity Store kan tilgås gennem Data Import-Export Framework (DIXF) og kræver en rimelig forståelse for datamodellen i Dynamics AX for at kunne anvendes i praksis.

I Danmark kommer vi til at kigge langt efter Cortana-delen ifølge Microsoft, og vi må nøjes med de muligheder, der ligger i at have adgang til entiteterne. Cortana-delen byder ellers på spændende muligheder ift. Machine Learning og Predictive Analysis.

Tilføjelse af Entity Store-funktionen til DIXF indeholder mulighed for planlægning af både fulde og inkrementelle eksporter, så du kan analysere på data i nær-realtid. Funktionaliteten drager også nytte af Column Store Indexes for at tilbyde høj performance, når du fx kobler Power BI på destinationsdatabasen i Direct Query mode.

Hvad betyder det så i forhold til Data Warehouse?

Betyder alt dette så, at berettigelsen for at arbejde med klassiske Enterprise Data Warehouse-løsninger er forsvundet?

Svaret er ganske enkelt 'både nej og måske' – det kommer an på dit behov. Entity Store-funktionen indeholder ingen muligheder for at transformere eller kombinere data med eksterne kilder. Man kan dog tale om, at Entity Stores kan erstatte en klassisk Data Warehouse-tilgang til meget simple analyseopgaver. Ved at anvende Entity Store kan du nemlig springe hen over det meget centrale element i klassisk Data Warehousing, der handler om at kombinere data fra forskellige tabeller i fx Dynamics AX, for at skabe et brugbart analysegrundlag.

Der er dog begrænsninger i forhold til, hvad du kan bruge det til i forhold til klassisk Data Warehousing. Fx kan du kun bruge Entity Store til at spytte data ud af Dynamics AX – men IKKE til at kombinere data fra Dynamics AX med en anden kilde som fx CRM.

Det kan du i et klassisk Data Warehouse.

Vil du vide mere?

Vil du gerne læse mere, så tag et kig i det officielle white paper fra Microsoft.

Du er også meget velkommen til at kontakte os.