Informationsstrømmene flyder til og fra din virksomhed. Til og fra leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Hvad nu, hvis alle informationer kunne flyde frit og elektronisk? At det er dig, der definerer og kontrollerer kanalerne. At du styrer informationslogistikken (Information Logistics). Sådan benævner vi den række af services, som kan gøre en effektiv forskel i din virksomheds hverdag. Vi kan i dag tage imod information uanset medie eller format. Vi bearbejder, overvåger og arkiverer information for efterfølgende at transportere og præsentere den via flere kanaler.

Mere end 15.000 forretningspartnere er tilsluttet vores B2B-løsninger (EDI). Via samtrafik-aftaler med andre partnere gennem Value Added Network Service (VANS) får du adgang til yderligere tusindvis af virksomheder og organisationer. Vi administrerer mere end 300 mio. elektroniske dokument-transaktioner om året.

100 % elektronisk dokumenthåndtering fra første dag?

Selvfølgelig. Du får en løsning, som kombinerer fx scanningsservices med vores fuldt elektroniske fakturaløsninger og vores partneres portalløsninger.

Leder du efter webbaserede services til integration og forretningskommunikation, uanset kanal? Hvor du kun betaler efter forbrug - og hvor infrastruktur, applikationer, drift, forvaltning og udvikling naturligvis er inkluderet? Alle leveranceprocesser udføres i overensstemmelse med internationale certificeringer inden for kvalitet, sikkerhed og miljø.

Vores services

  • NemHandel og elektronisk samhandel - Standardløsninger til afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer via NemHandel og VANS. Efterlevelse af offentlige krav til NemHandel og OIOUBL. Automatisering og optimering af den digitale indkøbsproces - både på leverandørsiden (purchase to pay) og kundesiden (order-to-cash).
  • Global Invoice Exchange (e-faktura) - En enkel og omkostningseffektiv overgang fra papirfaktura til elektronisk faktura. Udveksling af elektroniske fakturaer fra leverandører til kunder med fuld understøttelse af de påkrævede standarder, samt håndtering af elektroniske bilag og fakturabilleder. Digitale signaturer og elektronisk arkivering af e-fakturaer i overensstemmelse med lovkrav inden for EU og andre regioner.
  • Digital Archive Service (online dokumentarkiv) - Elektronisk online dokumentarkiv med høj ydelse, tilgængelighed og sikkerhed med en gennemarbejdet standard interface til lagring og håndtering af store mængder forretningsdokumenter via internettet og web services.
  • Purchase to Pay (strømliner alle processer fra indkøb til betaling) - Vi tilbyder en bred vifte af produkter og services inden for Purchase-to-Pay optimering og elektronisk fakturagodkendelse, som digitaliserer og effektiviserer din virksomheds forretningsprocesser - fra bestilling (rekvisition, ordregodkendelse mv.) til fakturamodtagelse/-godkendelse og betaling. Du får hjælp til at identificere, implementere og administrere løsninger i alle aktuelle processer.
  • Enterprise Integration Service (EDI og integration) -”Integration as a service”, der formidler og konverterer elektronisk forretningsinformation mellem og inden for virksomheder. Muliggør en central integrationsstrategi med en central integrationsplatform, med EDI infrastruktur og applikationer samt ekspertisen til at administrere og overvåge forretningskritiske informationsstrømme mellem interne og eksterne systemer.
  • Output Services (centraliseret printhåndtering) - Fra modtagelse af filer til central print, kuvertering og distribution. En samlet service for alle typer af printede forsendelser, med mulighed for alt fra personlig kommunikation med kunderne til optimeret portohåndtering. BC-mail er vores service standard for afsendelse af fakturaer, fx. hvor alt, du har behov for, er inkluderet i prisen pr. forsendelse og pr. side. Portooptimering hjælper dig med at minimere omkostningerne til porto ved hver individuel brevforsendelse, bl.a. ved at sørge for korrekt porto.
    Vi arbejder med den nyeste teknologi til at personliggøre/personalisere disse dokumenter, hvor det er relevant. I disse lande har vi en betydelig markedsandel. I andre lande leverer print via et netværk af samarbejdspartnere.
  • eDocument Processing (digital levering og e-boks integration) - Konvertering af datafiler fra forretningssystemet til det rette printformat eller elektronisk arkivering og præsentation. Vores services understøtter internationale standardformater til arkivering af elektroniske dokumenter, sortering og portooptimering af avancerede print filer.

Mange af ovenstående services kan leveres via SKI aftale ASP/Cloud.

Vi tilbyder Information Logistics Services både som stand-alone og som en integreret del af vores øvrige Business Process Services.