Direkte kommunikation med din bank i Microsoft Dynamics FO

AMC Banking er et tillægsmodul til Dynamics 365 for Finance and Operations der gør det nemmere at interagere med over 400 banker direkte fra dit ERP system.

Dynamics 365 for Finance and Operations er forbundet med en central server hvor al information om bankernes filformater er vedligeholdt. Det betyder at ændringer og tilføjelser af formater automatisk vil være tilgængelige, når der skal dannes betalingsfiler til din bank.

Udover at kunne danne betalingsfiler tilbydes der også håndtering af Direct Debit opkrævninger inklusiv administration af mandater i SEPA området. I Danmark er der mulighed for håndtering af opkrævninger via Nets’ services (Betalingsservice og Leverandørservice).

AMC Banking importere indbetalingsfiler og kontoudtog fra din bank og baseret på flere match-kriterier udlignes indbetalingerne automatisk med debitorfakturaer i Dynamics 365 for Finance and Operations.

Afstemning af transaktionerne i ERP systemet med transaktionerne fra det indlæste kontoudtog udføres også ved hjælp af match-kriterier.

AMC Banking leveres med en række faste match-kriterier og der er mulighed for at opsætte endnu flere kriterier for at opnå et mere præcis match mellem bank- og ERP-transaktioner.

Disse funktioner er med til at minimere den manuelle indsat i det daglige arbejde med banktransaktioner.

For de mere end 70 danske banker der er tilknyttet BankConnect er der mulighed for at godkende betalinger direkte i Dynamics 365 for Finance and Operations og sende dem til banken. Import af indbetalinger og kontoudtog kan udføres automatisk med et klik på en knap.

AMC Banking adviserer automatisk betalingsmodtagere om at betaling er på vej, når betalingerne sendes afsted til banken. Adviseringen kan tilpasses til den enkelte modtagers krav.

AMC Banking danner betalingsforslag baseret på virksomhedens omkostninger ved anvendelse af forskellige banker og betalingstyper.

Det er muligt at splitte indbetalinger ud til udligning af flere debitorer, hvilket er meget anvendeligt ved samhandel med f.eks. indkøbsforeninger.

CGi har mange års erfaring med implementering af AMC Banking. Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig med at optimere din forretning