Hvert år interviewer CGi ledere fra hele verden. I 2019 har vi talt med 1.550 ledere inden for it og forretning fra 10 forskellige brancher i syv regioner. Vi har talt om hvilke tendenser, der påvirker virksomhederne, og om forretningsprioriteter, it-prioriteter, budgetter og planlagte investeringer.

Vores eksperter har analyseret de mange informationer, og resultatet er 2019 CGI Client Global Insights - et globalt pejlemærke, som vi omsætter til handling ved at

  • Identificere og definere best practices.
  • Bruge indsigt til at understøtte dialog med CGI's kunder om strategiske initiativer
  • Sikre kontinuerlig innovation til fordel for vores kunder og det omgivende samfund

 

Branchetendenser
Becoming digital for customers is the highest-impact trend

Missing media item.

Vigtigst at leve op til digitale forventninger

At leve op til kunders og borgeres forventninger til digitale services er fortsat den vigtigste tendens på tværs af brancher. Men blandt de øvrige placeringer på årets top fem-liste er der sket et skift. Mest markant er, at ledere nu anser it-moderniseringer og integrationer som den næstvigtigste prioritet - en tendens, der året før slet ikke var med på listen.

Becoming digital for customers was the highest-impact trend for 2018

Missing media item.

Digitalisering og cybersikkerhed i top

I 2018 var de to førende trends at blive mere digitale for at leve op til kundernes forventninger og cybersikkerhed eller anden sikkerhedsrisiko, i nævnte rækkefølge. På tredjepladsen kom omkostninger eller pressede budgetter. På fjerde- og femtepladsen var at leve op til myndighedskrav og indføre analytics.

Forretningsprioriteter
Forretningspriorteter 2019 CGI Insights

It-modernisering kommer med på listen

Vi ser nogen sammenhæng i ledernes vigtigste prioriteter for forretningen fra det ene år til det næste. Øverst på agendaen er fortsat at blive mere digitale for at leve op til kundernes forventninger, og derefter agile modeller og operationelle forbedringer. Men som noget nyt er it-modernisering nu kommet ind på en fjerdeplads på listen over de fem vigtigste prioriteter.

Forretningsprioriteter 2018 CGI Insights

Fokus på at blive mere digitale for at leve op til kundernes forventninger

I 2018 vurderede lederne det som vigtigst at blive mere digitale for at leve op til kundernes forventninger, efterfulgt af agile forretnings- og it-modeller og operationelle eller forretningsmæssige forbedringer. Cybersikkerhed og andre sikkerhedsrisici samt analytics udgjorde resten af årets liste over de fem vigtigste tendenser.

It-prioriteter
CGI IT Prioriteter 2019

It-modernisering stadig vigtigst, men agile modeller skubber cybersikkerhed ud af top 5

På linje med mønsteret for forretningsprioriteterne er de tre vigtigste prioriteter for it det samme som i 2018: It-modernisering, at blive mere digital for at leve op til kundernes forventninger og øget brug af/eksperimenteren med digitale teknologier. Som den fjerdevigtigste prioritet finder vi operationelle forbedringer, mens agile forretnings- og it-modeller nu kommer ind på femtepladsen og dermed skubber cybersikkerhed ud af top 5-listen.

CGI IT Prioriteter 2019

It-modernisering er vigtigest

I 2018 stod it-modernisering øverst på listen som den vigtigste it-prioritet, efterfulgt af ønsket om at blive mere digital for at leve op til kundernes forventninger. Herefter kom øget brug af/eksperimenteren med digitale teknologier, cybersikkerhed og andre sikkerhedsrisici og til sidst it-governance og -ledelse.

 

Digital transformation er en rejse, som tager tid. 96% af ledere oplyser, at de har en digital strategi, men kun 10% opnår resultater på virksomhedsniveau

 

2019 - 39% Har defineret strategi på virksomhedsniveau

 

2019 - 18% Har udvidet virksomhedens strategi til at omfatte et eksternt økosystem
2019 - 10% Får resultater af virksomhedens strategi

* Inkluderer virksomhedsstrategi og virksomhedsstrategi udvidet til eksternt økosystem

Benchmarking

 For andet år i træk har de interviewede ledere på it- og forretningsniveau tilkendegivet hvor tilfredse de er med deres egen it-organisation. Vurderingen er baseret på de 10 vigtigste egenskaber for en it-organisation i verdensklasse og giver et sammenligneligt billede af tilfredsheden, både inden for og på tværs af brancher.

Innovation

 Ligesom i de seneste år nævner lederne ofte det at blive mere digitale for at leve op til kundernes forventninger som årsag til at investere i innovation. Men set i et tre-årigt perspektiv træder analytics frem som den hyppigste grund til investeringer i innovation.

Brug af cloud

36 procent af lederne oplyser at bruge cloud til deres egen organisation, 3 procent bruger cloud til deres kunder og 38 procent bruger cloud til begge. Men næsten en tredjedel er ikke klar over, om deres organisationer har systemer til at lokalisere hvor i cloud'en vigtige data er placeret.