Kit Jeppesen CGI Profile

Kit Jeppesen

Senior Finance Consultant

Den 1. januar trådte en ny EU-lovgivning i kraft, som har betydning for virksomheders indberetninger om deres import og eksport til EU-landenes nationale statistikmyndigheder via Intrastat.

For en række mindre importører og eksportører bliver indberetningsbyrden lettet, fordi beløbsgrænserne for, hvornår en virksomhed har pligt til at indberette, bliver hævet. Men for alle de virksomheder, der skal indberette til Intrastat, betyder de nye regler, at det er nødvendigt at foretage en justering af deres ERP-systemer.

Det gælder ikke mindst virksomheder med ældre versioner af Microsoft Dynamics, der ikke understøtter de nye regler i standardopsætningen. De virksomheder bør forholde sig til kravene nu, fordi de senest den 14. februar 2022 skal indberette oplysninger om deres import og eksport fra og med 1. januar 2022. 

Heldigvis er det hverken svært eller dyrt at foretage de nødvendige tilpasninger. I det følgende ser vi nærmere på de konkrete ændringer i reglerne. Derefter giver jeg mit bud på hvordan din virksomhed relativt enkelt kan tilpasse AX 2009 eller 2012, så I lever op til de nye regler.

Ændringer for Intrastat EKSPORT

  • Indberettere med en årlig Intrastat eksport på 10 mio. DKK eller mere i 2021 skal fra januar 2022 indberette varers oprindelsesland og varemodtagers momsnummer
  • Transaktionsarter: Der tilføjes nye koder, og indholdet i enkelte koder ændres
  • Filformater: Tre forældede filformater udgår: FTP, INTRA-DK, NY INTRA-DK. Der kommer ikke nye filformater
  • Ny tærskelværdi: Virksomheder med en årlig Intrastat eksport i 2021 under 10 mio. DKK fritages for indberetning

Ændringer for Intrastat IMPORT

  • Indberettere med en årlig Intrastat import på 13 mio. DKK eller mere i 2021 skal fra januar 2022 indberette varers oprindelsesland og vareafsenders momsnummer 
  • Transaktionsarter: Der tilføjes nye koder, og indholdet i enkelte koder ændres
  • Filformater: Tre forældede filformater udgår: FTP, INTRA-DK, NY INTRA-DK. Der kommer ikke nye filformater
  • Ny tærskelværdi: Virksomheder med en årlig Intrastat import i 2021 under 13 mio. DKK fritages for indberetning

Ændringerne betyder altså, at nogle filformater udgår, og at der i filen skal indberettes flere data end tidligere.

I Dynamics AX-applikationen skal kontrollen i Intrastat-parametrene udvides til også at kontrollere oprindelse, og komprimeringen skal udvides til også at komprimere på oprindelsesland og momsnummer.

Bliv klar til de nye regler

Som sagt behøver det ikke være hverken dyrt eller tidskrævende at tilpasse selv en ældre Dynamics AX-installation til nye regler. I hvert fald ikke, hvis man har de nødvendige kompetencer.

I CGI er vi specialister i Microsoft Dynamics, og vi tilbyder nu virksomheder med AX 2009 eller 2012 en "Intrastat 2022-pakke" til en fast pris på kun 10.000 kroner ekskl. moms.

Prisen inkluderer installation i test og forudsætter, at vores udviklere og konsulenter får adgang til AX-applikationen, og at de nødvendige data er tilgængelige.

BESTIL DIN PAKKE NU


CGI tilbyder også rådgivning om de nye regler til virksomheder med andre versioner af Dynamics. Det gælder både Dynamics 365 og endnu ældre versioner af Dynamics AX, fx 4.0 og 3.0.

Kontakt os nu for en uforpligtende snak om hvordan vi gør din Microsoft Dynamics-applikation klar til de nye krav fra Intrastat.


 

Om forfatteren

Kit Jeppesen CGI Profile

Kit Jeppesen

Senior Finance Consultant

Kit har mange års erfaring med rådgivning om ERP-applikationerne Microsoft Dynamics Dynamics Ax og Dynamics 365 Finance & Operations. Hun rådgiver kunder inden for alle brancher og har særligt fokus på funktionerne inden for de finansielle områder af applikationerne.