Robotteknologi skal understøtte en mere effektiv økonomistyring hos finske kommuner

CGI står bag udviklingen af en ny robot, der skal hjælpe finske kommuner med at forbedre effektiviteten i deres økonomistyring. Robotteknologien skal implementeres i kommunernes økonomiafdeling for at automatisere simple, men ressourcekrævende opgaver.

I første omgang skal robotten bl.a. forbedre effektiviteten af workflows i forbindelse med indkøbsfakturaer, herunder godkendelsesproceduren. Den skal også håndtere posteringer for bogholderiet.

CGI har tidligere udviklet en omfattende løsning, der i Finland er kendt som “Kommune-modellen”, til understøttelse af kommunernes administrative opgaver, herunder social- og sundhedsområderne. Servicen inkluderer kerneområder, såsom økonomi og personaleledelse. Nu udvides ”Kommune-modellen” med anvendelse af robotteknologi.

"Kommune-modellen” benyttes i øjeblikket af mere end 100 byer, kommuner, kommunale forbund og kommunalt-ejede virksomheder i forskellige dele af Finland. Automatiseringen har derfor betydelige effekter, ikke kun hos de enkelte kommuner, men også på landsplan. Hvad angår brugen af robotteknologi har vi kun set begyndelsen. Adskillige større effektivitetsgevinster, der kan tilskrives digitalisering og relateres til produktiviteten i den offentlige og kommunale administration, vil snart se dagens lys," vurderer Pauli Päivärinta, som er ansvarlig for CGI’s services til kommuner i Finland.

Et andet område, som inden længe skal automatiseres ved hjælp af robotteknologi, er inden for administration af brugeridentiteter samt check og nulstilling af glemte adgangskoder. Her tages de første skridt netop nu.

Det er vores estimat at alene det første trin i automatiseringen hos en kommune, der årligt behandler 100.000 indkøbsfakturaer, vil generere besparelser på ca. 135.000 euro årligt, da tidsforbruget i forbindelse med forskellige administrative processer forkortes fra timer til minutter - og dermed frigiver arbejdstid fra rutineprægende til mere produktive opgaver," udtaler Pauli Päivärinta.
Link til kilde.

Hvis du vil vide mere om robotteknologieller diskutere din virksomheds specifikke potentiale, så kontakt Lars Erik Stabell på mail eller telefon +45 2948 0820.