Er du en af de mange, som bliver berørt af ændringen i Årsregnskabsloven?

Lever du op til de nye krav? Kan din ERP-løsning håndtere dem?

Læs videre her - og lad gerne os hjælpe dig med en ændret konfigurering af opsætningen i din nuværende ERP-løsning, så den kan håndtere de nye krav.

Ændring til regnskabsmæssig behandling af immaterielle anlæg

I Årsregnskabsloven er der pr. 1.1.2016 - vedrørende immaterielle anlæg - foretaget en række ændringer, som får betydning for alle, der har immaterielle anlæg i deres regnskaber.

Ændringerne omhandler blandt andet krav om:

  • Løbende revurdering af restværdier
  • Ophævelse af maksimumsgrænsen for afskrivninger
  • Egenkapitalreserve på udviklingsprojekter

Disse ændringer er sat i værk for at tilpasse sig IAS 38 og for at reducere forskellen mellem IFRS og Årsregnskabsloven - samt et EU-direktivkrav omkring forsigtighed i forbindelse med indregning af udviklingsprojekter.

Ændringerne medfører konfigureringsbehov

Disse ændringer vil medføre konfigureringsbehov til de immaterielle anlæg (under "udarbejdelse" og "idriftsatte").

Har du brug for hjælp?

Er din virksomhed underlagt denne regnskabsmæssige ændring, og har du behov for hjælp til at foretage konfigureringen af din løsning? Du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi kan hjælpe dig med at blive kompatibel med den ændrede lovgivning.

Kontakt:

Janne Søndergaard
E: janne.sondergaard@cgi.com
M: 52 18 53 40