18. marts 2020

 

Vigtig information til CGI's kunder og samarbejdspartnere om ansvarlighed, sikkerhed og kontinuitet i driften

Siden coronavirus begyndte at udvikle sig til en potentiel trussel, har vi i CGI arbejdet proaktivt for at forberede os på fortsat at kunne servicere alle vores kunder på det sædvanlige, høje niveau uden afbrydelser i driften.

Globalt såvel som lokalt bidrager CGI's 77.500 medarbejdere til driften af utallige, samfundskritiske systemer. Tilsvarende er det løsninger og services fra CGI, som holder tusindvis af virksomheder og organisationer kørende, både under normale forhold og i den usædvanlige situation, coronavirus har skabt.

BEREDSKAB FOR AT UNDGÅ PÅVIRKNING AF LEVERANCERNE TIL CGI's KUNDER
Det er et ansvar, vi i CGI tager meget alvorligt. Derfor er vi generelt godt forberedt på at håndtere krisesituationer. Vi har kontinuerligt opdaterede planer for krisehåndtering, og vi gennemfører jævnligt øvelser for at sikre, at vi kan reagere hurtigt på forskellige former for trusler.

I den aktuelle COVID-19-pandemi har vi aktiveret vores globale og lokale kriseberedskaber for at sikre, at kundeengagementer bliver påvirket mindst muligt. Selv om det ikke kan udelukkes, at CGI bliver påvirket af faktorer og hændelser uden for vores kontrol, har vi designet vores tekniske og organisatoriske struktur til at være så holdbar og effektiv som muligt.

Vi gør kort sagt alt hvad vi kan for at undgå, at leverancen af enhver ydelse til vores kunder i Danmark bliver påvirket af den aktuelle situation. Det er vores mål og håb fortsat at levere sikker og stabil drift af samtlige systemer, infrastruktur, applikationer m.m.

Desuden vil vi fortsat, i videst muligt omfang, levere vores øvrige services som fx rådgivning, udvikling og implementering til både eksisterende og nye kunder.

DET GØR VI I DANMARK
I CGI følger vi nøje anbefalingerne fra alle relevante myndigheder, og vi efterlever naturligvis alle regler, påbud og forbud. CGI tager ansvar, både for vores egne medarbejdere, for vores kunder og for samfundet som helhed.

For vores danske forretning, som vi driver fra vores fire kontorer i Ballerup, Aarhus, Kolding og Aalborg betyder det konkret at

  • Al rejseaktivitet er indstillet indtil videre. Det gælder både udlandsrejser og transport mellem vores kontorer i Danmark. Kun absolut nødvendig transport for at sikre den fortsatte drift af kritiske systemer tillades
  • Alle fysiske møder er indstillet indtil videre. Vi mødes i stedet med kunder, samarbejdspartnere, ansøgere og med hinanden via telefon og online mødeværktøjer
  • Praktisk taget alle (cirka 97 procent) medarbejdere arbejder hjemmefra og møder derfor ikke ind på kontoret. De resterende cirka 3 procent arbejder med drift og/eller support af kritiske it-systemer for kunder med sikkerhedskrav, som gør det teknisk umuligt at flytte udførelsen af opgaverne til medarbejdernes private hjem
  • Alle medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører m.m. er pålagt at informere CGI i tilfælde af tegn på sygdom og mistanke om, at de har haft kontakt med smittede personer. Der er indført obligatorisk hjemmekarantæne på min. 14 dage i disse tilfælde
  • Vi har indført en række særlige foranstaltninger på vores fire kontorer for at minimere risikoen for smittespredning blandt de medarbejdere, som af de førnævnte årsager ikke kan arbejde hjemmefra. Disse foranstaltninger vedrører blandt andet øget social afstand, øget rengøring og desinfektion på arbejdspladsen, særlige procedurer i kantinerne samt skærpet information om hygiejneregler jfr. Sundhedsstyrelsens vejledninger

Et krisestyringsteam bestående af CGI's øverste ledelse i Danmark mødes dagligt for at vurdere situationen og sikre, at vores politikker og konkrete tiltag altid lever op til vores kunders behov, samtidig med at vi som virksomhed fortsat agerer samfundsmæssigt ansvarligt i en global krisetid.

Vi følger udviklingen tæt og vil naturligvis informere yderligere i tilfælde af ændringer.

Michael Hermansen
Senior Vice President
CGI Danmark A/S

 

Denne information fra CGI har til formål at hjælpe vores kunder med deres beredskab i lyset af Covid-19-pandemien. Intet i denne kommunikation kan have virkning i form af at ændre, modificere eller rette i den/de relevante aftaler mellem kunder og CGI.