CGI har mer enn 30 års erfaring som leverandør av KIS-systemer og totalløsninger til energibransjen i Norge. Dette har gitt oss en bred og dyp kjennskap til markedet som reflekteres i våre løsninger. Vi har høy ekspertisekunnskap innen kundebehandling, fakturering, Smart Grid og håndtering av de nye kraftmarkedene. 

I Norge er CGI førstevalget som løsningsleverandør og systemintegrator for mange ledende energiselskaper. Rundt 100 av våre medarbeidere er dedikert kun til energibransjen, og alle fokuserer på innovasjon og effektivitetsforbedringer, gode brukeropplevelser og verdiskapning for våre kunder. Løsningene leveres sammen med rådgivende tjenester, systemintegrasjoner og tjenester for outsourcing av drift og forretningsprosesser.

Vi leverer: 

  • Markedsledende faktureringsløsninger for nettselskaper og kraftleverandører
  • Internasjonalt anerkjent løsning for meldingsutveksling
  • Løsninger for innsamling og overvåking av data tilpasset kravene i AMS-forskriftene
  • Portalløsninger for sluttkundene
  • Datavarehus-løsninger for intuitiv rapportering
  • Systemintegrasjoner
  • Rådgivningstjenester
  • Driftstjenester (ASP)
  • Tekniske tjenester
  • Vi tilbyr også tilleggsløsninger som Microsoft CRM og Sharepoint

Vil du vite mer? 

Ta kontakt med: 

Bjørn Tore Lund
bjorn.tore.lund@cgi.com
Tlf: +47 934 08 720


 

Utility brukerforum 2020

IS Suite

En totalløsning for behandling av kundeinformasjon for den norske energibransjen. IS Suite omfatter hele verdikjeden for måling, avregning, fakturering, innkreving, meldingsutveksling og el-tilsyn.

IS Safe

IS Safe er CGIs tilsynsløsning for nettselskaper, og er et effektivt og fleksibelt verktøy som støtter Det lokale El-tilsyn (DLE) i det daglige arbeidet.

Smart 24

Med utgangspunkt i vår tradisjonelle energiportefølje har vi utviklet Smart 24, et standardisert og komplett system for forvaltning av hele AMS-verdikjeden og tilhørende tjenester.