Med utgangspunkt i vår tradisjonelle energiportefølje har vi utviklet Smart 24, et standardisert og komplett system for forvaltning av hele AMS-verdikjeden og tilhørende tjenester.
IS Suite er CGIs totalløsning for behandling av kundeinformasjon for den norske energibransjen.
 • Page
utilities-energy-consumers-drive-the-digital-utility-of-the-future
Vi har mer enn 30 års erfaring som leverandør av KIS-systemer og totalløsninger til energibransjen i Norge. Dette har gitt oss en bred og dyp kjennskap til markedet som reflekteres i våre løsninger. Vi har høy ekspertisekunnskap innen kundebehandling, fakturering, Smart Grid og håndtering av de nye kraftmarkedene. 
elecctric utilities
I Norge er CGI førstevalget som løsningsleverandør og systemintegrator for mange ledende energiselskaper. Rundt 100 av våre medarbeidere er dedikert kun til energibransjen, og alle fokuserer på innovasjon og effektivitetsforbedringer, gode brukeropplevelser og verdiskapning for våre kunder. Løsningene leveres sammen med rådgivende tjenester, systemintegrasjoner og tjenester for outsourcing av drift og forretningsprosesser. 

 
 • Markedsledende faktureringsløsninger for nettselskaper og kraftleverandører
 • Internasjonalt anerkjent løsning for meldingsutveksling
 • Løsninger for innsamling og overvåking av data tilpasset kravene i AMS-forskriftene
 • Portalløsninger for sluttkundene
 • Datavarehus-løsninger for intuitiv rapportering
 • Systemintegrasjoner
 • Rådgivningstjenester
 • Driftstjenester (ASP)
 • Tekniske tjenester
 • Vi tilbyr også tilleggsløsninger som Microsoft CRM og Sharepoint