Oil and gas

Media center

Når Aker BP leter etter mulige forekomster av olje og gass på havbunnen er det en omfattende og tidkrevende prosess. Alt som kan bidra til å effektivisere denne prosessen er gull verdt. Og i jakten på det sorte gull kan...

February 27, 2014 CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) CGI får ny avtale med oljeindustrien. IT-tjenesteselskapet CGI har inngått en forlenget og utvidet avtale om drifting og videreutvikling av IT-systemet som administrerer olje- og gassaktiviteter på norsk kontinentalsokkel og internasjonalt. Avtalen er inngått med...