Effectiever en efficiënter incasseren

De Nederlandse economie groeit gelukkig weer. Het aantal faillissementen bij bedrijven neemt af en consumenten zijn weer beter in staat om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Bedrijven hebben de afgelopen crisisjaren geleerd dat het innen van openstaande vorderingen een belangrijke voorwaarde is om te kunnen beschikken over voldoende werkkapitaal. Dit geldt ook nu de economie weer in de lift zit.

De essentie van modern incasseren is om te bepalen wat de kans is dat een debiteur zijn schuld vrijwillig zal terugbetalen binnen een gegeven tijd. Door beter te kunnen inventariseren waar kansen en risico’s in sectoren en klantgroepen zitten, kunnen uw middelen optimaal worden ingezet.

Klantgericht incasseren is daarbij een must. In dat kader worden betalingsachterstanden opgelost op een wijze die acceptabel, passend en realistisch is voor alle betrokken partijen. Een nauwkeurige bepaling van het risicoprofiel van de klant, een op maat gesneden aflossingsschema en een multi-channel strategie rondom de bediening van de klant, zijn basisvoorwaarden voor een effectief en efficiënt incassoproces. CGI biedt hiervoor een oplossing: Collections360.

Bewezen reputatie

CGI is marktleider op het gebied van incasseren. Al bijna 40 jaar helpt CGI’s Collections360 oplossing bij het incasseren van uitstaande vorderingen. CGI heeft een bewezen reputatie als het gaat om kwaliteit, best practices en implementaties wereldwijd: 365 klanten in verschillende landen kennen de voordelen van CGI’s Collections360 oplossing. De implementaties zijn bij álle klanten een succes: 100% op tijd en binnen het gestelde budget.

Onze diensten

 • Proof of Value
  Na een interview kunnen wij de toepasbaarheid van onze oplossing vaststellen en de te behalen voordelen voor u samen vaststellen. Zo stellen we een business case op.
 • Collections360 software
  De Collections360-suite is een complete oplossing die kan worden geïntegreerd in bestaande incasso-omgevingen, en gebruik maakt van verschillende bronnen zoals BKR of social media.
 • Web Promises
  Web Promises is een onderdeel uit onze Collections360-suite. Hiermee kunnen debiteuren zelf hun schuld online beheren, bijvoorbeeld door betalingen te doen en betalingsregelingen aan te gaan.
 • Business Proces Service
  CGI kan het volledige inningenproces uitvoeren als een service, waardoor u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de uiteindelijke inning van de bedragen.

Grip op het incassoproces

 • Geïntegreerde workflow;
 • Eenvoudige aanpassingen bij veranderende wet- en regelgeving en/of eisen van toezichthouders;
 • Inzicht in de effectiviteit en doorlooptijd van behandelpaden;
 • Heldere dossiervorming;
 • Uitgebreide rapportages en analyses;
 • Integratie met social media;
 • Maximale focus op klantcontact en risicovolle schulden.

Voordelen

 • 10-40 % reductie van oninbare vorderingen.
 • 15-40 % besparing van de operationele kosten